Bli månadsgivare
 • x Menu
 • Om Actionaid
 • Vårt arbete
 • Stöd oss
 • Månadsgivare
 • För företag
 • Gåvoshop
 • Kontakt
 • Klimaträttvisa för flickor och kvinnor

  Klimatförändringarnas effekter drabbar de mest sårbara samhällena och individerna allra värst. Dit hör flickor och kvinnor. När naturkatastrofer och extrema väder blir vanligare fördjupas de orättvisor som flickor och kvinnor ställs inför och deras möjlighet till ett liv i frihet minskar drastiskt. Därför arbetar ActionAid alltid för att flickors och kvinnors perspektiv och rättigheter ska inkluderas i klimatarbetet. 

  Klimaträttvisa för flickor och kvinnor

  Klimatförändringarnas effekter drabbar de mest sårbara samhällena och individerna allra värst. Dit hör flickor och kvinnor. När naturkatastrofer och extrema väder blir vanligare fördjupas de orättvisor som flickor och kvinnor ställs inför och deras möjlighet till ett liv i frihet minskar drastiskt. Därför arbetar ActionAid alltid för att flickors och kvinnors perspektiv och rättigheter ska inkluderas i klimatarbetet. 

  Så påverkas flickor och kvinnor av klimatförändringar

  Kvinnors försörjning hotas: 43 procent av alla som jobbar med jordbruk i utvecklingsländer är kvinnor men kvinnor äger bara 13 procent av marken. Detta ger en indikation om hur många kvinnor som driver småskaliga och därmed relativt sårbara, jordbruk. Extrema väder och naturkatastrofer hotar hela deras liv och försörjning.


  Flickors skolgång blir lidande: När naturkatastrofer inträffar och familjer faller djupare ner i fattigdom är det ofta flickornas skolgång som blir lidande. Eftersom pojkar enligt tradition i många länder, ges företräde till utbildning får flickorna avsluta sina studier och förväntas istället hjälpa till i hemmet. Många löper större risk att giftas bort i unga år och förlorar därmed sin rätt att bestämma över sina liv, sin kropp och sin framtid.


  Filmen nedan är tar upp just denna problematik. I den får vi se hur klimatförändringarnas effekter påverkade Mim och hennes syster när deras pappa var tvungen att ta beslutet om att gifta bort sina döttrar. 

  Ansvaret i hemmet ökar: Kvinnor och flickor bär ofta ansvaret för att hämta vatten till familjen. Ett allt torrare klimat gör att många tvingas gå längre sträckor, ofta på bekostnad av deras egen säkerhet, försörjning och möjlighet att utbilda sig eller engagera sig i sociala och politiska aktiviteter. Varmare väder eller översvämningar gör också att sjukdomar sprids snabbare. Eftersom kvinnor ofta bär ansvaret för att ta hand om barn, äldre och sjuka drar de det tyngsta lasset.

   

  Ökat våld och övergrepp: När kriser inträffar ökar ofta det fysiska våldet mot flickor och kvinnor. Detta gäller inte minst när kvinnor och flickor tvingas lämna sina hem på grund av klimatförändringar. Risken för att de ska utsättas för sexuellt våld och människohandel ökar markant för flickor och kvinnor på flykt.

   

  Mindre resurser och kunskap: Kvinnor som redan lever i utsatthet på grund av fattigdom har mindre kunskap och sämre ekonomiska resurser för att kunna stå emot klimatförändringar eller starta om efter en katastrof. Det leder bland annat till att fler kvinnor dör i naturkatastrofer. Kvinnors lägre sim- och läskunnighet gör också att de får sämre tillgång till samhällsviktig information som kan vara livsavgörande för att stå emot en naturkatastrof.

   

  Återuppbyggnad prioriterar män: Kvinnors behov hamnar ofta i skuggan av männens i arbetet med återuppbyggnad. Ofta prioriteras manligt dominerade branscher, medan sektorer som kvinnor verkar inom, till exempel småskaliga jordbruk och arbeten inom informella sektorn, förbises

   

  Fakta om klimat och jämställdhet
  • 80 procent av alla människor som tvingas lämna sina hem på grund av klimatförändringar är kvinnor.
  • När naturkatastrofer inträffar löper kvinnor större risk att dö än män, bland annat på grund av kvinnors lägre sim- och läskunnighet.
  • Jordbruk är en av de vanligaste inkomstkällorna för kvinnor i låginkomstländer. Ofta är odlingarna små, vilket gör kvinnorna mycket sårbara inför extrema väder och naturkatastrofer.
  • När familjer faller djupare ner i fattigdom är det ofta flickorna i familjen som får betala priset genom att de inte längre kan gå kvar i skolan. Istället riskerar många att bli bortgifta i unga år.
  •  
  Så arbetar ActionAid
  • Hållbar försörjning: Vi utbildar småskaliga jordbrukare, ofta kvinnor, i hållbara jordbruksmetoder så att de bättre kan stå emot oförutsedda väderomslag och få en hållbar försörjning.
  • Påverkan: Vi bedriver påverkansarbete på lokal och global nivå. Vid FNs klimattoppmöten är ActionAid en stark drivkraft i arbetet med att kräva en rättvisare fördelning av resurser så att människor som drabbas hårt ska kunna stå emot klimatförändringar och ha möjlighet till återuppbyggnad.
  • Humanitära insatser: Vid katastrofer ger vi livräddande insatser och delar ut förnödenheter – alltid med fokus på de mest utsatta grupperna, däribland flickor och kvinnor. 
  • Attitydförändringar: Vi sprider information och utbildar för att förändra attityder och normer, bl.a. så att flickors utbildning prioriteras i samma utsträckning som pojkars.
  • Ledarskap och katastrofberedskap: Vi utbildar kvinnor i katastrofberedskap och ledarskap så att de ska kunna bidra till att samhällen blir mindre sårbara och påverka beslut som rör deras liv och samhällen.
  • Skydd till människor på flykt: För flickor och kvinnor som tvingats fly på grund av klimatförändringar har vi ett särskilt fokus på att tillgodose deras behov av hygien, skydd, stöd och vård.

  Skriv på vårt upprop inför COP27

  Den 7 november inleds FNs nästa stora klimattoppmöte, COP27, i Egypten. ActionAid är självklart på plats för att kunna påverka världens ledare om betydelsen av att höja ambitionerna och finansieringen i klimatarbetet. En av mötets mest centrala frågor handlar om finansiering av de förluster och skador, ”loss and damage”, som människor i fattiga länder – inte minst flickor och kvinnor – drabbas av på grund av allt fler klimatrelaterade katastrofer och kriser. Här behöver de rika länderna ta ett betydligt större ansvar och vi vill se det ske genom en ny finansieringsfacilitet. Vill du veta mer och stötta arbetet? 

  Skriv under vår namninsamling till svenska beslutsfattare

  Så gör du:

  1. Fyll i formuläret nedan med ditt för-, efternamn och mailadress
  2. Ett mail skickas till den e-post du angett
  3. Bekräfta underskriften genom att klicka på länken i mailet.
  4. Klart! Tack för ditt stöd!

  Ta chansen att göra skillnad - varje dag!

  Bli månadsgivare och förändra liv.