Bli månadsgivare
 • x Menu
 • Om Actionaid
 • Vårt arbete
 • Stöd oss
 • Månadsgivare
 • För företag
 • Gåvoshop
 • Kontakt
 • Global kampanj för klimaträttvisa

  – för minskad klimatpåverkan och ökad klimaträttvisa för flickor och kvinnor

  Kvinnor i frontlinjen av klimatkrisen

  Klimatkrisen är både akut och djupt orättvis. Människor i rika länder bär det tyngsta ansvaret för att läget är så pass allvarligt – ändå är det människor som lever i fattigdom i låg- och medelinkomstländer som drabbas värst. Allt fler naturkatastrofer och extrema väderfenomen riskerar att slå ut hela deras försörjning. 

   

  Kvinnor som driver småskaliga jordbruk drabbas ofta särskilt hårt eftersom deras enda inkomst försvinner i en förlorad skörd. Samtidigt står dessa kvinnor själva för en klimatpositiv utveckling då de orsakar minimala klimatavtryck och ofta brukar jorden på ett sätt som gynnar klimatet och de naturliga ekosystemen – genom så kallade agroekologiska odlingar.  

  Klimatkampanjen 

  I ActionAids globala kampanj – Fund our future – djupdyker vi i förutsättningarna för de miljontals kvinnor som försörjer sig på småskaligt jordbruk mitt i den tilltagande klimatkrisen.  Vi undersöker möjligheterna med agroekoligiskt jordbruk och tittar närmare på hur världens pengaflöden ser ut när det kommer till att stödja den här typen av hållbara alternativ. Tyvärr visar vår rapport – How the finance flows – att världens banker fortfarande lånar ut enorma summor till klimatskadliga verksamheter i låg- och medelinkomstländer. 

  FOF Web Poster
  Agroekologi – för klimatet och jämställdheten

  Agroekologiska jordbruk anpassar sig till naturens egna förutsättningar och tillämpas redan idag av många jordbrukare och urfolk. Det har visat sig leda till betydligt lägre utsläpp av växthusgaser än stora industriella jordbruk. Dessutom främjar de ekosystemens mångfald, vilket skapar större motståndskraft mot klimatförändringar.  

  här arbetar vi - Guatemala

  För att det agroekologiska jordbruket ska kunna utvecklas behöver rika utsläppsländer, däribland Sverige, prioritera ökad finansiering till den här typen av livsmedelsproduktion. Det handlar om ökat bistånd för att människor i klimatutsatta länder ska kunna hantera klimatförändringarna.  

   

  Kvinnor utgör mer än hälften av arbetskraften inom jordbruket i Sydostasien och i Afrika söder om Sahara. Därför är stödet till deras småskaliga odlingar viktigt både ur ett klimat- och jämställdhetsperspektiv. Dessa kvinnor lever redan i stor utsatthet samtidigt som de besitter djup kunskap om lokala naturliga förutsättningar – kunskap som är avgörande för att de ska kunna hantera klimatförändringarna.  

  Vi utbildar kvinnor i klimattåligt jordbruk

  Kampen mot klimatförändringarna är en tuff verklighet för Fatou Keita, 32 år gammal bonde från Bakho, Senegal. Effekterna av klimatförändringarna är redan kännbara i Bakho-samhället och Fatou berättar att det har lett till minskade skördar och ett ständigt närvarande hot mot matsäkerheten. ”Vi lider. Klimaträttvisa existerar inte för mig.” säger Fatou. Hon och andra bönder från området har genom ActionAid utbildads i resiliensmetoder och att använda meteorologisk information för att bättre hantera klimatförändringarna. 

  Fatous berättelse är en påminnelse om de pågående kampen mot klimatförändringar och behovet av internationellt samarbete och åtgärder för att säkerställa en hållbar och rättvis framtid för alla. 

  ActionAids rapport visar: Klimatskadlig industri finansieras 20 gånger mer 

  De två sektorer som står för de enskilt största utsläppen av växthusgaser är fossila bränsleverksamheter och industriella jordbruk. I rapporten ”How the finance flows: The banks fueling the climate crisis”, har ActionAid granskat världens bankers finansiering av dessa två sektorer i 134 låg- och medelinkomstländer. Rapporten visar att under de senaste sju åren har bankerna lånat ut 370 miljarder USD till storskaliga industriella jordbruk och 3,2 biljoner USD till fossila bränsleverksamheter – det vill säga närmare 40 000 miljarder svenska kronor. Detta är 20 gånger mer än vad klimatutsatta länder har erhållit i bistånd från rika utsläppsländer för att kunna hantera klimatförändringarna.   

  Ett skifte måste ske

  För att den negativa utvecklingen med tilltagande klimatförändringar ska vända, behöver världens pengaflöden skifta och mer medel gå till hållbara alternativ som främjar klimatet och säkrar framtiden – inte minst för de flickor och kvinnor som drabbas värst.  

  Som ett rikt land med höga utsläpp per capita har Sverige en viktig roll att spela. ActionAid har därför formulerat tre krav som vi riktar till den svenska regeringen och svenska banker, som också har finansierat flera verksamheter inom fossilindustrin och det industriella jordbruket.

   

  Det är dags att:  

   • Den svenska regeringen omgående utreder möjligheten att begränsa bankernas befogenhet att låna ut pengar till klimatskadlig verksamhet och dess expansion i låg- och medelinkomstländer.  
   • Svenska banker lever upp till de klimatåtaganden som de definierat i sina egna strategier, lägger fram robusta omställningsplaner och upphör med finansieringen till industriella jordbruksföretag och fossila bränsleindustrier och expansionen av dessa. 
   • Mer statliga medel kanaliseras till hållbar livsmedelsproduktion i låg- och medelinkomstländer, såsom agroekologi.  

  Kvinnor och barn löper en 14 gånger större risk att omkomma under klimatkatastrofer.

  Enligt FN:s miljöprogram är cirka 80 procent av de som tvingas fly på grund av klimatförändringar kvinnor.