Bli månadsgivare
 • x Menu
 • Om Actionaid
 • Vårt arbete
 • Stöd oss
 • Månadsgivare
 • För företag
 • Gåvoshop
 • Kontakt
 • Skriv på vårt upprop inför COP27

  Ökad finasnsiering till skador och förluster är ett måste

  Inför FNs nästa stora klimattoppmöte, COP27, har ActionAid ett tydligt krav och uppmaning till några av världens rikaste länder, som också bär det tyngsta ansvaret för klimatförändringarnas allvarliga konsekvenser.  

  Vi vill se ökad finansiering för att täcka kostnaderna för de skador och förluster som människor och samhällen drabbas av i klimatrelaterade katastrofer. På engelska går detta under begreppet Loss and Damage och vid det kommande klimattoppmötet väntas denna fråga bli mer aktuell än någonsin eftersom alltfler människor lider stor skada i spåren av de katastrofer som klimatförändringar för med sig. Samtidigt finns ett motstånd från rika utsläppsländer som Sverige, USA och andra EU-länder att kompensera och betala för de skador som vi orsakar.

  Från ActionAids sida står vi bakom det krav som samtliga utvecklingsländer i världen står bakom; nämligen kravet på en ny finansieringsfacilitet för att adressera skador och förluster. 

  Utan detta riskerar de här problemen och behoven hamna i skuggan och människor som lever i fattigdom, som gör minst klimatavtryck men ändå drabbas värst, har ingen möjlighet att återhämta sig. Detta gäller inte minst alla de flickor och kvinnor som redan idag betalar det högsta priset för klimatkrisens effekter.

  Vill du stötta vårt arbete? Skriv på uppropet (stängt) som ActionAid kommer att lägga fram inför COP27 som börjar den 7 november och äger rum i Egypten.