Varukorg
Din varukorg
Här var det tomt!

Kika in våra gåvor i gåvoshoppen och välj mellan ett skolår för en flicka eller en get till en hel familj. Din gåva gör skillnad!

Arbetet mot kvinnlig könsstympning i Sverige

Arbetet mot kvinnlig
könsstympning i Sverige​

68 000 flickor och kvinnor som lever i Sverige uppskattas ha blivit utsatta för könsstympning och ytterligare mellan 13 000 – 23 000 befinner sig i riskzonen.¹ Mörkertalet är dock stort och många vet inte om att övergreppet är förbjudet eller vågar helt enkelt inte anmäla. Ofta könsstympas flickor under skollov i samband med att de tas utomlands. Ibland sker övergreppet även i Sverige, i hemlighet och ofta utan bedövning. 

Baserat på lärdomar från det framgångsrika arbete som ActionAid genomfört i flera länder i Afrika arbetar vi tillsammans med flickor och kvinnor i Sverige, deras anhöriga och personer som de kommer i kontakt med. I allt arbete är det kvinnorna själva som tar ledningen, eftersom det är deras kunskap, erfarenheter och behov som måste vara vägledande för alla insatser.

Så arbetar vi i Sverige

Arbetet i Sverige sker med stöd från Socialstyrelsen och Jämställdhetsmyndigheten och innefattar bland annat följande delar. 

 

Skapa trygga rum

Genom workshops och samtalsträffar skapar vi trygga rum för kvinnor som är i riskzonen. Ofta sker arbetet tillsammans med andra gräsrotsorganisationer där de som är direkt och indirekt berörda får möjlighet att prata om frågan, dela erfarenheter och tillsammans finna vägar framåt för att skapa attitydförändringar och varaktig förändring.

 

Information

Vi sprider information om kvinnlig könsstympning och var stöd och rådgivning finns att få till de personer som är direkt berörda. Vi tillhandahåller även information till yrkesverksamma som kommer i kontakt med de individer som är berörda.

 

Utbildning och kunskap

Vi tar fram handböcker och utbildar andra civilsamhällesorganisationer i vår deltagandemetod, Reflection Action (se nedan) så att fler aktörer i Sverige kan arrangera träffar och workshops för de berörda kvinnorna. Vi stärker även kunskapen om könsstympning bland yrkesverksamma grupper, så som anställda inom vård och socialtjänst.

 

Kontaktytor

Vi bygger broar mellan personer som är direkt berörda av kvinnlig könsstympning och yrkesverksamma inom till exempel vården, för att berörda ska veta var de kan få tillgång till stöd och medicinsk hjälp.

 

Påverkansarbete 

Vi utför påverkansarbete på europeisk och nationell nivå för att skapa varaktig förändring, där samarbetet med våra ActionAid-kollegor runt om i världen, det europeiska End-FGM nätverket samt andra organisationer i Sverige som också jobbar mot övergreppet är särskilt viktigt. Vi stödjer även den forskning som tas fram från End-FGM-nätverket.

 

Reflection Action

De träffar som vi arrangerar tar utgångspunkt i samtalsmetoden, Reflection Action, som är en samtalsmetod framtagen av ActionAid 1990, med syftet att förändra attityder och stärka personer som befinner sig i en utsatt situation. Metoden bygger på att deltagarna själva uppmuntras att dela med sig av känslor, erfarenheter och behov. Reflection Action har använts över hela världen inom många olika frågor, bland annat i frågor som rör könsstympning. Med stöd av en processledare använder deltagarna olika verktyg för att analysera sin situation, identifiera hur deras rättigheter kan ha inskränkts samt arbeta tillsammans för att påverka och förändra sin situation. 

 

Här kan du få råd och stöd

Är du berörd av kvinnlig könsstympning eller känner någon som är det, men vet inte vart du ska vända dig? I Sverige finns flera aktörer som på olika sätt kan ge råd, stöd och medicinsk hjälp.