Bli månadsgivare
 • x Menu
 • Om Actionaid
 • Vårt arbete
 • Stöd oss
 • Månadsgivare
 • För företag
 • Gåvoshop
 • Kontakt
 • Rätten till utbildning och försörjning

  Över 130 miljoner flickor går inte i skolan och inte ens 40 procent av världens länder erbjuder flickor samma möjlighet till utbildning som pojkar. Det är en diskriminering som får livslånga konsekvenser och leder till enorma orättvisor. Orättvisorna fortsätter när flickorna växer upp till vuxna kvinnor när strukturer gör att kvinnor inte har möjlighet att kunna försörja sig själva. ActionAid arbetar för att flickor ska kunna växa upp till självständiga kvinnor med makt att forma och påverka sina egna liv. För att kunna göra det är rätten till utbildning och egen försörjning en avgörande faktor.

  Rätten till utbildning och försörjning

  Över 130 miljoner flickor går inte i skolan och inte ens 40 procent av världens länder erbjuder flickor samma möjlighet till utbildning som pojkar. Den här diskrimineringen av flickor får livslånga konsekvenser och leder till enorma orättvisor. Orättvisorna fortsätter när flickorna växer upp till vuxna kvinnor och strukturer gör att kvinnor inte har möjlighet att kunna försörja sig själva. ActionAid arbetar för att flickor ska kunna växa upp till självständiga kvinnor med makt att forma och påverka sina egna liv. För att kunna göra det är rätten till utbildning och egen försörjning en avgörande faktor.

  Utbildning är första steget till egen försörjning och ett liv i frihet

  Över 130 miljoner flickor går inte i skolan och inte ens 40 procent av världens länder erbjuder flickor samma möjlighet till utbildning som pojkar. Den här diskrimineringen av flickor får livslånga konsekvenser och leder till enorma orättvisor.

   

  Orättvisorna fortsätter när flickorna växer upp till vuxna kvinnor. I många samhällen gör strukturer och normer att kvinnor inte har möjlighet att kunna försörja sig själva vilket leder till att de hamnar i en beroendeställning gentemot sina män.  I länder som präglas av fattigdom, naturkatastrofer eller konflikt har kvinnor nästan ingen makt alls att ens påverka sina egna liv.

   

  Vi vill att alla flickor ska kunna växa upp till självständiga kvinnor med makt att forma sina egna liv och samhället de lever i. Att arbeta för att stärka flickors rätt till utbildning och kvinnors rätt till egen försörjning är därför centrala delar i ActionAids arbete. 

  Ta chansen att göra skillnad - varje dag!

  Bli månadsgivare och förändra liv.