Skip to main content
ActionAid Nepal

Vårt arbete

ActionAid arbetar i 46 länder med att bekämpa fattigdom och orättvisor.
Så gör vi skillnad
Fokus på flickor och kvinnor

I vårt arbete fokuserar vi på fyra områden som alla är centrala för att stärka flickors och kvinnors rättigheter och minska fattigdom och orättvisor.

Läs mer om respektive område nedan. 

ActionAid utbildning och försörjning

Rätten till utbildning och försörjning  

Flickor ska kunna växa upp till självständiga kvinnor med möjlighet att kunna forma och påverka sina egna liv.
Läs mer
actionaid- rättigheter

Rätten till sin kropp

Det är alla människors grundläggande rättighet att själva kunna bestämma över sin kropp.
Läs mer
ActionAid försörjning

Klimaträttvisa för flickor och kvinnor

Klimatförändringar handlar inte bara om extrema väderförhållanden och global uppvärmning – det är också en fråga om jämställdhet.
Läs mer
actionaid-kvinnorsledarskap204

Katastrofinsatser

Vi finns på plats innan, under och efter en katastrof. Läs om våra pågående insatser.
Läs mer