Bli månadsgivare
 • x Menu
 • Om Actionaid
 • Vårt arbete
 • Stöd oss
 • Månadsgivare
 • För företag
 • Gåvoshop
 • Kontakt
 • Med kvinnor förändrar vi världen

  Med kvinnor förändrar vi världen

  8 mars, Internationella kvinnodagen 

  Förändra världen med oss
  - bli månadsgivare
  Välj belopp
  Månadsbelopp
  100 kr

  Minimumbeloppet är 100 kr

  • Varje år gifter sig 12 miljoner flickor före sin 18-årsdag
  • 130 miljoner flickor går inte i skolan
  • Cirka 60 % av de människor i världen som lider av hunger är kvinnor och flickor

  För 100 kr kan fyra flickor i flyktinglägret Cox´s Bazar få mensskydd så att de kan gå i skolan även när har mens.

  Välkomstgåva

  För att uppmärksamma internationella kvinnodagen får de första 250 som anmäler sig som månadsgivare tygkassen - Utan kvinnor ingenting, designad av Tove Sundén.

  quiz - vad kan du om kvinnors rättigheter?

  Hur står det egentligen till med jämställdheten i världen?

  Testa dina kunskaper i vårt quiz om kvinnors rättigheter! Lär dig mer om de otroliga kvinnorna och händelserna som har format vår historia och nutid! 

  Hur vi förändrar världen tillsammans med kvinnor

  Världen över saknar kvinnor den status och det inflytande som är en så naturlig del av mäns liv och vardag. Kvinnor tjänar mindre, äger mindre och har mindre inflytande i såväl offentliga sammanhang som i hemmet. Den här diskrimineringen är oacceptabel och till stor del roten till den utbredda fattigdom som präglar världen. ActionAid arbetar för att flickor och kvinnor ska ta större plats i samhället och få samma inflytande som pojkar och män.

  Utbildning och kapacitetsbyggande

  Kvinnor får utbildning och verktyg för att stärka sin roll i samhället och familjen. De lär sig om ledarskap, sina rättigheter och ges stöd för att bli självförsörjande.

  Stöd till kvinnogrupper och nätverk

  Kvinnor får en plattform för att dela sina erfarenheter och stödja varandra. De kan mobilisera för gemensamma mål och blir en stark röst i lokalsamhället.

  Påverkansarbete

  ActionAid arbetar för att förändra lagar och politik som begränsar kvinnors rättigheter. Vi lobbar för jämställdhet i lagar och policyer för att skapa en mer rättvis värld.

  Katastrofberedskap och ledarskap i krissituationer

  Vi utbildar kvinnor i att leda sina samhällen under kriser och katastrofer. Genom att ge kvinnor ledande roller ser vi till att flickors och kvinnors behov och perspektiv inte ignoreras.
  Röster från kvinnor vi arbetar med

  “Kvinnor, jag beundrar dem verkligen, de arbetar hårt för att försörja sina familjer”

  Elizabeth Dukurah, från Ghana, är en framstående kvinna i kampen för flickors och kvinnors rättigheter. Hon fokuserar på att främja utbildning för att motverka att flickor ingår i tidiga äktenskap samt stärka kvinnors rättigheter till mark och arv. Genom att fungera som en länk mellan ActionAid i Ghana och lokalsamhällen, har hon bidragit till att öka medvetenheten om vikten av utbildning för flickor, förbättra kvinnors tillgång till jordbruksmark och främja jämställdhet i hemmet.
  Om vi fortsätter i nuvarande takt kommer...

  ...över 340 miljoner flickor och kvinnor fortfarande att leva i extrem fattigdom 2030¹.

  ...nästa generation kvinnor fortfarande spendera 2,3 fler timmar per dag på obetald vård och hemarbete än män².

  ...kvinnor ha samma lön som män först om 257 år³.