Bli månadsgivare
 • x Menu
 • Om Actionaid
 • Vårt arbete
 • Stöd oss
 • Månadsgivare
 • För företag
 • Gåvoshop
 • Kontakt
 • För flickors kunskap och egenmakt

  Flickors rätt till utbildning

  När flickor får möjlighet att gå i skolan startar en positiv kedja av händelser som stärker deras möjlighet till ett liv i frihet och självständighet. Tyvärr gör samhällsstrukturer och normer på många platser i världen att flickor fråntas rätten att gå i skolan. ActionAid arbetar på flera sätt för att förändra detta.

  Mens ska inte vara ett hinder för utbildning

  Läs mer om hur vi arbetar för att fler flickor ska kunna gå i skolan trots sin mens

  Flickforum bejakar flickors rätt till utbildning

  ActionAid arbetar sedan länge med att etablera flickforum i skolor. Dit kan flickor vända sig för att diskutera problem eller bekymmer och dela med sig av erfarenheter i en säker och välkomnande miljö.

   

  Flickforumen leds av lärare eller lokala ActionAid-arbetare som förstår de problem som flickorna möter. Reproduktiv hälsa, mens och hur deras kroppar förändras under puberteten är exempel på frågor som tas upp. Flickorna får också lära sig om barnäktenskap, tidiga graviditeter och skadliga traditioner som kvinnlig könsstympning.

   

  I flickforumen lär sig flickor också att kräva sina rättigheter, inklusive sin rätt att bestämma över sin egen kropp och sin rätt till utbildning. Att utveckla dessa förmågor ger dem också verktyg och kunskap att stå upp för sina rättigheter.

  Precious, 15, är medlem i ett av ActionAids flickforum i Nigeria.

  Genom forumet får hon information om vilka rättigheter hon har, om vikten av att gå i skolan och hur skolgången kan förebygga barnäktenskap.

  ”En av de saker vi gör är att besöka tjejer som har hoppat av skolan. Vi besöker dem och berättar för dem om betydelsen av utbildning. Några av mina vänner har hoppat av skolan för att deras föräldrar inte förstår varför deras döttrar behöver gå i skolan och därför inte prioriterar att lägga pengar till skolavgifterna.”  

  Barnäktenskap hindrar flickor från att gå i skolan

  Läs mer om vårt arbete mot barnäktenskap