Bli månadsgivare
 • x Menu
 • Om Actionaid
 • Vårt arbete
 • Stöd oss
 • Månadsgivare
 • För företag
 • Gåvoshop
 • Kontakt
 • Kvinnors ledarskap

  Kvinnors ledarskap

  En stor del av världens problem med fattigdom och orättvisor beror på att kvinnor inte har samma möjlighet till makt och inflytande som män. Kvinnor tjänar mindre, äger mindre och har mindre inflytande i såväl offentliga sammanhang som i hemmet. 

  Moriom Actionaid

  Från barnbrud till kvinnorättskämpe

  Moriom är ordförande i en av ActionAids kvinnogrupper i Bangladesh. Gruppen driver lokala kampanjer för att ändra synen på flickor och kvinnor och för att öka deras frihet. Rollen som ordförande i kvinnogruppen har stärkt Moriom, som giftes bort som barn. 

  Alla gynnas av kvinnliga ledare

  När kvinnors inflytande ökar får det positiva effekter på hela samhällen. Studier visar att när kvinnor får vara med och bestämma minskar fattigdomen och jämställdheten stärks. I samband med katastrofer har kvinnor också en unik förmåga att identifiera behov som påverkar hela samhällen i positiv riktning. Därför behöver världen fler kvinnor i ledande roller. För jämställdheten, för männen, pojkarna, kvinnorna och flickorna. För alla.

  Kgomotso är en sydafrikansk kvinnorättsaktivist

  Vad vi gör

  ActionAid arbetar för att flickor och kvinnor ska ta större plats i samhället, få samma inflytande som pojkar och män och kunna bli självförsörjande på samma villkor. Alla människor, oavsett kön, ska ha samma möjlighet att kunna påverka sina liv och samhället de lever i. 

  Utbildning och kapacitetsbyggande

  Kvinnor får utbildning och verktyg för att stärka sin roll i samhället och familjen. De lär sig om ledarskap, sina rättigheter och får stöd och förutsättningar för att bli självförsörjande.

  Stöd till kvinnogrupper och nätverk

  Kvinnor får en plattform för att dela sina erfarenheter och stödja varandra. De kan mobilisera för gemensamma mål och blir en stark röst i lokalsamhället.

  Påverkansarbete

  ActionAid arbetar för att förändra lagar och politik som begränsar kvinnors rättigheter. Det är ett arbete som sker såväl lokalt som nationellt och globalt.

  Katastrofberedskap och ledarskap i krissituationer

  Vi utbildar kvinnor i att leda sina samhällen under kriser och katastrofer. Genom att ge kvinnor ledande roller ser vi till att flickors och kvinnors behov och perspektiv inte ignoreras.

  Ge bort en ledarskaps-utbildning

  En ledarskapsutbildning stärker kvinnors roll i samhället och bidrar till jämställdhet och minskad fattigdom. När du hjälper kvinnor att bli en del av lösningen stärker du inte bara individen, du bidrar till långsiktig välfärd i hela deras omgivning.

  Stötta kvinnor världen över - Bli månadsgivare

  Välj belopp
  Månadsbelopp
  100 kr

  Minimumbeloppet är 100 kr

  • Varje år gifter sig 12 miljoner flickor före sin 18-årsdag
  • 130 miljoner flickor går inte i skolan
  • Cirka 60 % av de människor i världen som lider av hunger är kvinnor och flickor

  För 100 kr kan fyra flickor i flyktinglägret Cox´s Bazar få mensskydd så att de kan gå i skolan även när har mens.

  Välkomstgåva

  För att uppmärksamma internationella kvinnodagen får de första 250 som anmäler sig som månadsgivare tygkassen - Utan kvinnor ingenting, designad av Tove Sundén.

  Om vi fortsätter i nuvarande takt kommer...

  ...över 340 miljoner flickor och kvinnor fortfarande att leva i extrem fattigdom 2030¹.

  ...nästa generation kvinnor fortfarande spendera 2,3 fler timmar per dag på obetald vård och hemarbete än män².

  ...kvinnor ha samma lön som män först om 257 år³.

  Läs mer