Bli månadsgivare
 • x Menu
 • Om Actionaid
 • Vårt arbete
 • Stöd oss
 • Månadsgivare
 • För företag
 • Gåvoshop
 • Kontakt
 • För kvinnors frihet och självständighet

  Kvinnors rätt till egen försörjning

  Kvinnor har ofta en betydligt mer otrygg inkomst än män, de får mindre betalt för samma arbete och har begränsad tillgång till mark och lån. I en del länder får kvinnor inte ens arbeta utan tillstånd från sin man och på många arbetsplatser utsätts de för systematiska övergrepp och diskriminering. 

   

  I låginkomstländer försörjer sig kvinnor ofta på småskaliga jordbruk och står för majoriteten av matproduktionen. Trots detta äger de mark i betydligt lägre utsträckning än män. Detta gör kvinnornas försörjning mycket sårbar, inte minst när klimatförändringarnas effekter tilltar och oförutsägbara väder hotar hela deras inkomst och liv.

  Så arbetar ActionAid

  ActionAid arbetar på flera sätt för att säkerställa kvinnors rätt till rättvis och hållbar försörjning

  • Vi arbetar i några av världens fattigaste länder för att hjälpa kvinnor att utveckla klimatsmarta, hållbara försörjningsmetoder, med vilka de kan försörja sina familjer.

  • Vi utbildar kvinnliga bönder i motståndskraftiga jordbruks- och fisketekniker, inklusive markvård, mångfald av grödor, fröbankar och vattenförvaltning.

  • Vi stödjer kvinnor i deras kamp att få tillgång till markrättigheter, särskilt genom ActionAids kvinnogrupper, där kvinnor lär sig om sina lagliga rättigheter och hur de kan hävda dem.

  • Vi driver jordbruksprogram som stödjer kvinnor att få tillgång till boskap, frön och verktyg. 

  • Vi utbildar kvinnor i deras rättigheter så att de själva kan driva påverkansarbete gentemot beslutsfattare och få levnadslöner likvärdiga mäns, åtnjuta socialt skydd och minska bördan av obetalt hemarbete.

  Saker du kanske inte visste:

  • Cirka 60 % av de människor i världen som lider av hunger är kvinnor och flickor.¹
  • Kvinnors höga representation inom småskaligt jordbruk gör dem beroende av marken för sin matförsörjning och inkomst. Detta försvåras alltmer av det förändrade klimatet och kvinnors begränsade möjlighet att ta lån eller äga mark.
  • Ojämlikhet mellan könen i fördelningen av oavlönat omsorgsarbete berövar kvinnor möjligheter till betalt arbete, utbildning och politiskt deltagande, vilket har betydelse för deras livsvillkor och överlevnad.

  Shilpy började arbeta i en klädesfabrik i Bangladesh när hon bara var 12.

  ”Vi brukade arbeta 14 eller 15 timmarsdagar, vi fick ingen ledighet, och ofta betalades lönerna ut en månad för sent.”

  ActionAid har inrättat ”rättighetskaféer” i anslutning till klädesfabriker i Bangladesh. På kaféerna samlas kvinnliga arbetare för att lära sig om sina juridiska rättigheter, organisera fredliga protester och bedriva påverkansarbete för rättvisa arbetsvillkor. Efter två år på kaféet blev Shilpy ledare för en kvinnogrupp.

  ”Nu betalar de vår lön i tid, och ersätter oss för vår övertid. Tidigare fanns fall av sexuella trakasserier, men nu händer inte det eftersom vi vet att det är fel”, tillägger hon.