Bli månadsgivare
 • x Menu
 • Om Actionaid
 • Vårt arbete
 • Stöd oss
 • Månadsgivare
 • För företag
 • Gåvoshop
 • Kontakt
 • Arbetet mot våld och sexuella övergrepp

  Arbetet mot våld och sexuella övergrepp

  Våld och sexuella övergrepp mot flickor och kvinnor är ett globalt problem som förekommer på alla kontinenter och i alla samhällsklasser. Det sker i hemmet, på arbetsplatsen och i det offentliga rummet.

  Så arbetar ActionAid

  ActionAid arbetar tillsammans med kvinnorättsorganisationer världen över för att förebygga och stoppa alla former av våld och övergrepp mot flickor och kvinnor.

  • Påverkansarbete

   Vi driver påverkansarbete för att regeringar och beslutsfattare ska skärpa lagar och säkerställa att förövare ställs till svars. Vi skapar säkra platser för kvinnor som blivit utsatta och ser till att de får samtalsstöd, juridisk hjälp och medicinsk vård. För att främja kvinnornas möjlighet att ta makt över sitt eget liv stöttar vi även många kvinnor i arbetet med att skapa sig en egen försörjning.

  • Attitydförändringar

   Vi arbetar också för att sprida kunskap och skapa långsiktiga attitydförändringar. Det är ett arbete som involverar både de flickor och kvinnor som löper risk att utsättas för våld, deras anhöriga, och inte minst pojkar och män i de samhällen där vi arbetar. Ofta handlar det om insatser som tar tid och som kräver kunskap, tålamod och mod.
  • Trygghet och inflytande

   Vi ser också till att skapa säkra platser och boenden för flickor och kvinnor dit de kan vända sig om de blivit utsatta för våld och övergrepp eller riskerar att göra det. I samband med humanitära kriser som krig, konflikt och naturkatastrofer ökar ofta våldet mot flickor och kvinnor. I våra humanitära katastrofinsatser har vi därför ett starkt fokus på flickors och kvinnors rättigheter, trygghet och möjlighet till inflytande och ledarskap. På samma sätt genomsyras vårt arbete för klimaträttvisa av ett tydligt jämställdhetsperspektiv.

  Våld och sexuella övergrepp

  Alla människor har rätt att leva ett liv fritt från våld och övergrepp. Tyvärr ser verkligheten annorlunda ut – i synnerhet för flickor och kvinnor. För oss är det en självklarhet att arbeta för att förändra detta. Därför arbetar ActionAid, tillsammans med kvinnor världen över, för att stärka flickors och kvinnors rätt till säkerhet och ett liv fritt från våld och övergrepp. 

  Ofta ökar våldet när familjer faller djupare ner i fattigdom och i samband med humanitära kriser som uppstår av till exempel krig, konflikt eller naturkatastrofer. Vårt arbete i katastrofer genomsyras därför alltid av ett särskilt fokus på flickors och kvinnors rätt till trygghet och möjlighet att kunna påverka sin egen situation.  

  Fakta om våld och sexuella övergrepp

  • Var femte kvinna har någon gång blivit utsatt för ett våldtäktsförsök.¹
  • En av tre kvinnor utsätts för våld under sin livstid.² 
  • 27 procent av alla kvinnor mellan 15 och 49 år uppger att de utsatts för fysiskt eller sexuellt våld av sin partner.³

  Nätverket ger kvinnor stöd och möjlighet till egen försörjning

  Florence är ledare för det ActionAid-stödda kvinnonätverket, Tusitukirewamu i Kampala, Uganda. Nätverkets uppgift är att stötta kvinnor som har upplevt våld och öka medvetenheten om kvinnornas rättigheter. Bland annat erbjuder de utbildningar i att driva eget företag. 

  Nätverket underlättar även för kvinnorna att låna och låna ut pengar till varandra så att kvinnorna har möjlighet att starta en egen försörjning. En annan viktig del i det förebyggande arbetet handlar om att driva utbildningar för män där de får lära sig hur de kan prata med andra män om konsekvenserna av mäns våld mot kvinnor.

   

  Florence ser ekonomiskt oberoende som ett viktigt steg för att stoppa mäns våld mot kvinnor och ge kvinnor de verktyg som krävs för att bli oberoende. En av de hundratals kvinnor som fått hjälp via nätverket är Harriet (t.v.) som under många år misshandlades av sin före detta man.