Bli månadsgivare
 • x Menu
 • Om Actionaid
 • Vårt arbete
 • Stöd oss
 • Månadsgivare
 • För företag
 • Gåvoshop
 • Kontakt
 • Arbetet mot kvinnlig könsstympning

  Arbetet mot kvinnlig
  könsstympning

  Kvinnlig könsstympning är en extrem form av våld mot flickor och kvinnor. ActionAid arbetar både i Sverige och i andra länder för att stoppa övergreppet.

  Vad är kvinnlig könsstympning?

  Kvinnlig könsstympning är varken en religiös eller kulturell sedvänja. Det är en kränkning av mänskliga rättigheter och en form av barnmisshandel. Könsstympning utförs i tystnad. I vissa familjer i generation efter generation, utan att det ställs några frågor på grund av sociala normer eller könsnormer. Kvinnlig könsstympning fördöms i svensk lag, liksom i alla europeiska länder och även i många andra länder.

   

  Enligt WHO:s definition är kvinnlig könsstympning ”alla förfaranden som innebär att de yttre kvinnliga könsorganen helt eller delvis avlägsnas eller andra skador som utförs på de kvinnliga könsorganen av icke-medicinska skäl”. 

   

  Världshälsoorganisationen (WHO) har definierat fyra olika typer av kvinnlig könsstympning: (Dessa kategorier illustrerar troligen inte verkligheten för alla överlevande. Alla typer av kvinnlig könsstympning är en kränkning av flickors och kvinnors rättigheter.) ¹

  Typ 1

  Type 1 FGM

  Förhuden på klitoris och/eller delar av, eller hela den synliga delen av klitoris skärs bort.

  Typ 2

  Type 2 FGM

   Delar av – eller hela den synliga delen av klitoris skärs bort, tillsammans med hela eller delar av de inre och/eller yttre blygdläpparna.

  Typ 3

  Type 3 FGM

  De yttre eller inre blygdläpparna sys ihop så att vaginalöppningen blir mindre. Endast en liten öppning lämnas för att släppa igenom urin och mensblod. Typ 3 kan både innebära att klitoris lämnas intakt eller att delar eller hela den synliga delen och/eller förhuden på klitoris skärs bort.

  Typ 4

  Type 4 FGM

  Kan vara olika variationer av de beskrivna typerna 1–3 eller andra liknande procedurer som ”prickning”, där klitoris skadas med ett vasst föremål.

  Hur många utsätts för kvinnlig könsstympning?
  • Över 200 miljoner flickor och kvinnor världen över är könsstympade.¹
  • 4,4 miljoner flickor, eller mer än 12 000 varje dag, är i riskzonen för könsstympning runt om i världen. ²
  • I Sverige beräknas 68 000 flickor och kvinnor vara drabbade och mellan 13 000 – 23 000 är i riskzonen.3
  Varför förekommer kvinnlig könsstympning?

  Kvinnlig könsstympning är en extrem form av våld mot flickor och kvinnor. Strävan efter att kontrollera flickors och kvinnors kroppar och sexualitet är en orsak till könsstympning. Syftet är att minska flickors och kvinnors sexuella intresse för att garantera deras oskuld och för att de ska vara trogna sina framtida makar.

   

  Det finns också föreställningar om kroppslig eller sexuell ”renhet” kopplat till könsstympning. Övergreppet utförs ofta på flickor under 15 år. Familjen kan se könsstympningen som ett tillfälle att fira och en fest kan ordnas för att barnet ska lockas att närvara. Flera barn kan stympas samma dag vid gruppceremonier, eller så kan en flicka stympas i enskildhet hemma eller på sjukhus. Medikalisering, det vill säga att betrakta könsstympning som en medicinsk angelägenhet, utgör ett stort hot mot att övergreppet ska kunna avskaffas.

  Vad är konsekvenserna av kvinnlig könsstympning?

  Kvinnlig könsstympning kan ge livslånga konsekvenser och är ett angrepp på individens hälsa. 

  Vanliga fysiska konsekvenser kan vara:  

  • Urinvägsproblem, som smärta vid urinering, urinvägsinfektioner.
  • Vaginala problem, som flytningar, klåda, infektioner.
  • Menstruationsbesvär, som smärtsamma menstruationer och svårigheter att släppa ut menstruationsblod.
  • Ökad risk för förlossningskomplikationer och dödsfall hos nyfödda, svår förlossning, överdriven blödning, kejsarsnitt och behov av att återuppliva barnet.
  • Förtjockad ärrbildning

  Vanliga psykiska konsekvenser kan vara: 
  • Låg självkänsla
  • Depression
  • Ångest
  • Posttraumatiskt stressyndrom

   

  Kvinnlig könsstympning kan också påverka den intima samvaro, till exempel med smärta vid samlag, minskad tillfredsställelse och oro. Könsstympning är mycket personligt och hur konsekvenserna ser ut skiljer sig åt. Varje överlevande upplever och lär sig att leva med övergreppet på olika sätt.

   
  Så arbetar vi för att stoppa kvinnlig könsstympning

  Kvinnlig könsstympning är ett utbrett problem som behöver arbetas med på många olika plan. Vi arbetar både i Sverige och globalt för att förebygga och stoppa könsstympning av flickor och kvinnor. I Sverige har vi arbetat för att stoppa kvinnlig könsstympning sedan 2016. 

   

  Vi arbetar både med att förebygga kvinnlig könsstympning och för öka tillgången till vård för överlevande som bor i Sverige. Vårt arbete bygger på att skapa trygghet, öppenhet och attitydförändringar för att i slutändan sätta stopp för praktiken. Vårt arbete styrs av feministiska och antirasistiska principer.

  Här kan du få råd och stöd

  Är du berörd av kvinnlig könsstympning eller känner någon som är det, men vet inte vart du ska vända dig? I Sverige finns flera aktörer som på olika sätt kan ge råd, stöd och medicinsk hjälp.