Bli månadsgivare
 • x Menu
 • Om Actionaid
 • Vårt arbete
 • Stöd oss
 • Månadsgivare
 • För företag
 • Gåvoshop
 • Kontakt
 • Kvinnliga jordbrukare utvecklar nya försörjningsmetoder i spåren av pandemin

  Finansiellt stöd och konkreta åtgärder är ett måste för deras långsiktiga överlevnad

  Kvinnliga jordbrukare i flera av världens mest utsatta länder har drabbats hårt av den livsmedelskris som uppstått i spåren av covid-19. För att upprätthålla sin försörjning har de utvecklat nya strategier, så som byteshandel eller rabatterad försäljning till grannar. För deras långsiktiga överlevnad krävs dock flera kraftfulla åtgärder – något som ActionAid idag presenterar i en ny rapport.

  I september 2020 genomförde ActionAid djupintervjuer med 190 jordbrukare i 14 länder i Asien och Afrika.*
  Resultatet visar bland annat att:

  • 83 % av de kvinnliga jordbrukarna upplever minskade möjligheter till försörjning under pandemin till följd av stängda marknader och stigande priser. 65 % lider av direkt matbrist.
  • Mer än hälften, 55 %, uppger att deras obetalda hushållsarbete och vård av anhöriga i hemmet har ökat under pandemin.
  • Över 70 % av jordbrukarna konsumerade överskottsmat som de skulle ha sålt under olika omständigheter. Över 58 % av småbönderna i studien bekräftade att föräldrar, särskilt mödrar, hoppade över måltider för att prioritera sina barns näring.
  • Över hälften, 52 %, vittnar om en ökning av könsbaserat våld.
  • Rapporten indikerar även att män i högre utsträckning tar pengar från sina fruar, polisens trakasserier mot kvinnor och flickor ökar och möjligheten att rapportera våldsfall till berörda myndigheter minskar.

  Många av de kvinnor som ActionAid talade med uppgav även att samarbete är nyckeln till att klara av den kris som covid-19 orsakat. Därför ser vi nu hur många utvecklat gemensamma strategier för sin överlevnad. Det handlar om allt från att leverera varor fram till dörren till att erbjuda rabatter till grannar och införa byteshandel när de ordinarie marknaderna håller stängt.

  För att främja kvinnliga jordbrukares rättigheter har ActionAid tagit fram flera konkreta förslag till åtgärder. Här är ett axplock av dem. Hela rapporten finns att läsa här.

  • Ekologisk produktion: Ekologiska och hållbara jordbruksmetoder som gynnar landsbygdens utveckling och diversifiering av grödor bör stöttas – med fokus på kvinnliga småbrukare.
  • Kvinnors utbildning: Kvinnors kapacitet och självständighet behöver stärkas genom att säkerställa tillgång till utbildning, information och nya odlingstekniker.
  • Skydd mot våld: Stödet till organisationer som arbetar i frontlinjen för att skydda kvinnor mot våld måste utökas och kvinnojourer och andra typer av service till utsatta kvinnor måste ges högre prioritet.
  • Rättvis prissättning: Kvinnliga jordbrukare måste få ett rimligt pris för sina varor och kvinnors tillgång till marknader måste stärkas.
  • Ökat inflytande: Kvinnors ökade risk för diskriminering och marginalisering på grund av covid-19 måste behandlas med en särskild åtgärdsplan där kvinnor inkluderas i beslutsfattande på alla nivåer.
  • Finansiellt stöd: Regeringar och internationella givare måste investera mer i det globala jordbruks- och livsmedelssäkerhetsprogrammet (GAFSP).

  * Länderna var Bangladesh, Demokratiska republiken Kongo, Etiopien, Gambia, Ghana, Kenya, Malawi, Nepal, Rwanda, Senegal, Tanzania, Uganda, Zambia och Zimbabwe.