Bli månadsgivare
 • x Menu
 • Om Actionaid
 • Vårt arbete
 • Stöd oss
 • Månadsgivare
 • För företag
 • Gåvoshop
 • Kontakt
 • Arbetet mot barnäktenskap

  Barnäktenskap

  Varje år gifts 12 miljoner flickor bort innan de hunnit fylla 18 år. I samma stund berövas de sin framtid och sina möjligheter att själva kunna påverka vilka val de gör i livet. Många flickor som gifts bort blir med barn när de själva fortfarande är barn och deras chanser att gå i skolan minimeras. 

  Så arbetar ActionAid

  • Förändring av attityder: Barn­äktenskap är i många samhällen en gammal tradition som präglas av sociala normer, religiösa övertygelser och förväntningar från samhället. Det gör att de negativa konsekvenserna som barnäktenskap har på en flickas liv sällan uppmärksammas i de samhällen där det förekommer. Därför är arbetet med att sprida information och kunskap, både till föräldrar, beslutsfattare och samhället i stort, av stor betydelse i arbetet mot barnäktenskap.
  • Utbildning: Flickor som fortfarande går i skolan gifts i regel inte bort och därför är utbild­ning centralt för att förhindra barn­äktenskap. Lokala initiativ, påverkansarbete och information som stärker flickors möjlighet att gå i skolan är därför centralt i arbetet mot barnäktenskap.
  • Påverkansarbete: Även om lagstiftning som förbjuder barnäktenskap finns på plats i många samhällen så efter­levs inte lagen i praktiken. Därför är det viktigt att påverka beslutsfattare på såväl lokal som nationell nivå om att omsätta lagen i praktiken. Även här är arbetet med attitydförändringar ett viktigt första steg för att få gehör för de samhällsförändringar som eftersträvas.
  • Flickforum:  Att skapa trygga platser där flickor kan prata öppet om sina erfarenheter och få information om vilka rättigheter de har är en viktig del i arbetet mot barnäktenskap. Inom ActionAid kallar vi dessa forum flickforum eller ”girls’ clubs” och de arrangeras ofta i anslutning till skolorna och leds av kvinnor som bor i området och representanter från ActionAid eller andra lokala organisationer. Förutom grundläggande rättigheter får flickorna lära sig mer om konsekvenserna av till exempel barnäktenskap, tonårsgraviditeter och kvinnlig könsstympning.

  Visste du det här om barnäktenskap?

  • 650 miljoner kvinnor i världen ingått äktenskap som barn.¹
  • Varje år gifter sig ungefär 12 miljoner flickor före sin 18-årsdag. – det är 23 flickor varje minut.²
  • Varje år föder tonårs­flickor samman­lagt 44 barn per 1 000 kvinnor. Söder om Sahara är den siffran dubbelt så hög.

  Mukta fick återvända till skolan

  Mukta, 12 år, bor i Bangladesh där barnäktenskap är vanligt. Hennes tre äldre systrar giftes bort och tvingades hoppa av skolan när de endast var tolv år gamla. Efter årskurs tre fick Mukta inte heller gå i skolan för sin pappa.  

  ”Jag var rädd att jag skulle gå samma öde till mötes som mina systrar” berättar Mukta. 

  Mukta, 12 år, bor i Bangladesh där barnäktenskap är vanligt. Hennes tre äldre systrar giftes bort och tvingades hoppa av skolan när de endast var tolv år gamla. Efter årskurs tre fick Mukta inte heller gå i skolan för sin pappa. 

   

  Genom samarbete med områdets skolor och ActionAids lokala kvinnogrupper kunde Muktas liv ta en ny vändning. Kvinnogrupperna fick utbildning av ActionAid och efter många möten med Muktas pappa kunde de till slut övertyga honom att låta Mukta återvända till skolan. Andelen flickor som går i skolan i området där Mukta bor har ökat från 37 procent (2019) till 58,5 procent (2021) i området.