Bli månadsgivare
 • x Menu
 • Om Actionaid
 • Vårt arbete
 • Stöd oss
 • Månadsgivare
 • För företag
 • Gåvoshop
 • Kontakt
 • Bli huvudpartner till ActionAid

  Vi vet att när flickor och kvinnor får tillgång till utbildning och en egen försörjning så minskar fattigdomen i världen. Ert företag kan vara med och göra skillnad! 

  Bli huvudpartner
  och förändra liv

  Här är exempel på vad
  200 000 kronor kan räcka till:

  Goda affärer och hållbar utveckling kan gå hand i hand. Tillsammans med ActionAid kan ert företag visa och stärka ert CSR- och hållbarhetsarbete. Det stärker ert varumärke och bidrar till positiva värden i arbetslaget. 

  Ett huvudpartnerskap bygger på långsiktighet och engagemang, där vi gemensamt utformar ett samarbete. Vi vill att stödet omfattar minst 200 000 kr per år då det innefattar möjlighetem att använda vårt varumärke i marknadsföring och kommunikation. 

   

  Delaktighet

  Ni delar vår vision och vårt engagemang för kvinnors och flickors rättigheter.

  Varumärke

  Ni har ett starkt varumärke och möjlighet att nå ut med våra budskap.

  Långsiktighet

  Samarbetet blir en del av er affär och bygger på ömsesidighet och långsiktighet. Vi är övertygade om att det är då det verkligen kan göra skillnad- för båda parter.

  Vi når de mest utsatta

  • ActionAid har lång erfarenhet av att arbeta för de mest utsatta. Våra starka lokala förankring skapar stabilitet och förtroende och möjliggör förändring – på riktigt. I vårt fokus på flickors och kvinnors stärker vi och förändrar samhällen till det bättre. Ni som företag kan vara med oss i vårt arbete, tveka inte att höra av er för de första stegen mot ett riktigt positivt och förändrande samarbete.

  •  

   Vi kan genomföra gemensamma aktiviteter och insatser som bidrar till engagemang både bland medarbetare och kunder, vi är övertygade om att det är positivt för ert varumärke och ge mervärde till verksamheten. 

  Företagspartners gör vårt arbete möjligt

  Genom partnerskap får vi stabila intäkter som gör att vi kan planera vårt arbete och våra insatser. Det ger trygghet och långsiktighet, vilket bidrar till verklig förändring. Våra företagspartners bidrar till både akuta insatser i humanitära kriser såväl som långsiktigt utvecklingsarbete. På så sätt är våra företagspartners med och räddar och förändrar liv.

  Ert företag får:

  Riktlinjer för samarbete

  ActionAid söker samarbeten med företag som delar våra värderingar och som lägger stor vikt vid CSR- och hållbarhetsfrågor.

   

   

  Ett proaktivt jämställdhetsarbete och en vilja att motarbeta de orättvisor som finns i världen ser vi som en självklar hållning hos en potentiell samarbetspartner. ActionAid arbetar bara med företag som följer FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och ILO-konventionen gällande arbetsvillkor och rättigheter.

   

  Inför varje samarbete görs en riskanalys och en genomlysning som utgår från ActionAids riktlinjer för företagssamarbete. Denna genomlysning berör företagets etik och ansvar och tar bland annat upp följande områden: 

   

  • Miljö och klimat
  • Arbetsvillkor
  • Skatteplanering och korruption

   

  Vid långsiktiga partnerskap görs kontinuerliga riskbedömningar av samarbetet. 

   

  kalle Larsson bild

  Kontakta oss

  Kontakta oss gärna för frågor om samarbeten:

   

  Kalle Larsson, Insamlingsansvarig

  E-post: kalle.larsson@actionaid.org

  Telefon: 08-615 55 57