Skip to the content

Goda affärer och hållbar utveckling

Intresset och engagemanget för goda affärer och hållbar global utveckling växer. Är ni intresserade av att integrera samhällsansvar i er verksamhet samt främja mänskliga rättigheter och hållbar utveckling med målet att minska fattigdomen i världen? Då är ni varmt välkomna att kontakta oss för mer information.

Tillsammans med oss på ActionAid kan ni utveckla strategiska långsiktiga samarbeten som gör verklig skillnad och påverkar samhällsutvecklingen. Ni kan också vid olika tillfällen köpa gåvokort av olika slag och ge till medarbetare, kunder och samarbetspartners.

Kontakta oss på info@actionaid.se 

Olika möjligheter till samverkan

  • Det kan vara strategiskt och nytänkande samt involvera flera partner.
  • Det kan avse ett unikt projekt i ett visst område eller att värna något av våra verksamhetsområden; hållbara jordbruk, ungt ledarskap och utbildning, kvinnors rättigheter, demokratiutveckling och ansvar samt katastrof och konflikt.
  • Det kan bestå av allmän support av vår globala verksamhet, dvs att främja hållbar utveckling och mänskliga rättigheter för att minska fattigdomen i världen.

Samarbetsformer med olika inriktningar och karaktärer

Vad som passar ditt företag kan variera över tid och dessutom vara beroende av hur ni vill involvera medarbetare, kunder och samarbetspartners. Styrelsens policys och strategiarbete kan också påverka samarbetsformen. ActionAid är en partner som på flera sätt kan bidra med kompetensutveckling för företag som växer internationellt och där engagemanget är stort för mänskliga rättigheter och goda affärer.

En strategisk partner deltar, själv eller tillsammans med andra partners, i ett brett samarbete där företagskompetens och innovation ofta är centrala inslag.

Fokus med att vara en strategisk partner ligger i att åstadkomma långsiktig hållbar utveckling och arbeta för en rättvisare värld där mänskliga rättigheter är en självklarhet för alla. Att vara en strategisk partner är speciellt. Varje samarbetsavtal är unikt och det är ofta med ett innovativt inslag. Ibland är det teamarbete med flera partners eller så innebär samarbetet att er företagskompetens tas tillvara i ett bredare sammanhang. Tillsammans skapar vi en positiv och långsiktig förändring i ett samhälle, en förändring som varar länge. Det är inte ovanligt att en strategisk partner vill involvera medarbetare, ledning och styrelsen i samarbetet.

ActionAid är en partner som får saker och ting att hända och vi delar gärna med oss av vår kompetens och våra erfarenheter. Vi värnar om dina goda affärer.

Som projektpartner stödjer du ett speciellt projekt kopplat till något av våra arbetsområden; utbildning, kvinnors rättigheter, egen försörjning och katastrof.

Det kan exempelvis vara projekt kopplade till ekologiskt jordbruk, kvinnligt företagande, möjliggöra för kvinnor att äga marken de odlar på, få tillgång till en bybarnmorska eller juridiskt ombud. Ditt stöd omfattar 250 000 kr.

Här kan företaget välja att regelbundet donera en summa och bistå vår övergripande verksamhet runt om i världen. Det ger oss möjligheten att snabbt intensifiera och säkerställa vår närvaro i områden där förutsättningarna snabbt förändras. Exempelvis vid katastrof eller konflikt.

Vi har en process för uppstart av olika samarbeten där vi värnar om att det ska vara enkelt och inspirerande för företag att samarbeta med oss. Räkna med att vi är en aktiv och stödjande samarbetspartner. 

Process för uppstart

Vi har en process för uppstart av olika samarbeten där vi värnar om att det ska vara enkelt, berikande och inspirerande för företag att samarbeta med oss.

Tillsammans skapar vi värde och nytta för medarbetare, kunder, ledande befattningshavare och människor ute i världen. Kontakta gärna oss om du vill veta mer om detta.