Varukorg
Din varukorg
Här var det tomt!

Kika in våra gåvor i gåvoshoppen och välj mellan ett skolår för en flicka eller en get till en hel familj. Din gåva gör skillnad!

Mens ska inte vara ett hinder för utbildning

Mens är grunden till allt mänskligt liv. Ändå leder det till enorma orättvisor. Många flickor som inte har tillgång till ordentliga mensskydd, tvingas stanna hemma från skolan när de har mens. På sikt riskerar skolfrånvaron att leda till att flickorna fråntas en av de mest grundläggande rättigheterna – rätten till utbildning. Istället faller de ur skolan helt och löper därmed större risk för att giftas bort och bli gravida i unga år.

Så arbetar ActionAid

I skolor:

  • Vi ser till att det finns toaletter, rent vatten och trygga utrymmen för flickor.
  • Vi sprider information till både flickor och pojkar, framför allt genom lärare i skolorna. Informationen handlar även om kringliggande ämnen som graviditet, sex, infektionssjukdomar och risker.
  • Vi driver på för att skolor ska erbjuda gratis mensskydd.

I humanitära kriser:

  • Vi delar ut hygienkit med bland annat mensskydd, tvål, trosor och ficklampa.
  • Vi etablerar separata duschutrymmen och kvinnocenter i flyktinglägermed möjlighet till psykosocialt stöd och hälsoundersökningar. 

På flera platser utbildar vi flickor och kvinnor i att skapa återanvändningsbara tygbindor

Saker du kanske inte visste om mens

  • Varje dag menstruerar omkring 300 miljoner flickor och kvinnor i världen.¹
  • Minst 500 miljoner flickor och kvinnor globalt saknar tillgång till de faciliteter de behöver för att hantera sin mens.²
  • En del flickor i Rwanda missar upp till 50 skoldagar varje år på grund av att de har mens.³
  • Många flickor vet inte vad som händer när de får sin första mens eftersom ingen har berättat det för dem och det finns ingen information att tillgå.
  • I en del länder omgärdas mensen även av myter där menstruerande flickor och kvinnor anses vara ”orena” och till exempel inte får äta tillsammans med övriga familjen eller sova i sitt eget hus

Gratis mensskydd kan möjliggöra skolgång

På många platser ser vi vilken enorm skillnad ordentliga mensskydd, toaletter och ökad kunskap om mens kan göra för att flickor ska kunna gå i skolan i samma utsträckning som pojkar. I bland annat Nyanga, Zimbabwe (bilden) har arbetet gett resultat och flera skolor erbjuder nu gratis mensskydd till alla flickor så att de inte ska missa undervisning när de har mens.