Skip to main content
Utbildning ActionAid

Flickors rätt till utbildning

För flickors kunskap och egenmakt

Det börjar i skolan

När flickor får möjlighet att gå i skolan startar en positiv kedja av händelser som stärker deras möjlighet till ett liv i frihet och självständighet. Tyvärr gör samhällsstrukturer och normer på många platser i världen att flickor fråntas rätten att gå i skolan. ActionAid arbetar på flera sätt för att förändra detta.