Bli månadsgivare
 • x Menu
 • Om Actionaid
 • Vårt arbete
 • Stöd oss
 • Bli månadsgivare
 • För företag
 • Gåvoshop
 • Kontakt
 • Internationella mensdagen 28 maj

  Mens ska inte vara ett hinder för flickors skolgång. 70 procent av alla flickor som menstruerar i Zimbabwe har inte tillgång till mensskydd och missar därför skolan varje månad på grund av mensen. 

  Det var droppen!

  Många flickor och kvinnor som inte har tillgång till ordentliga mensskydd tvingas använda ohygieniska och direkt riskabla altarnativ som löv, tidningspapper och tygtrasor. I Zimbabwe missar två av tre flickor skolan varje månad – bara för att de har mens. Det här vill vi förändra och inför årets internationella mensdag kan du bidra till att fler flickor kan gå i skolan när de har mens. Swisha ett mensskydd! 

  Gratis mensskydd kan möjliggöra skolgång

  På många platser ser vi vilken enorm skillnad ordentliga mensskydd, toaletter och ökad kunskap om mens kan göra för att flickor ska kunna gå i skolan i samma utsträckning som pojkar. I bland annat Nyanga, Zimbabwe har arbetet gett resultat och flera skolor erbjuder nu gratis mensskydd till alla flickor så att de inte ska missa undervisning när de har mens.

  Vad kan du om mens?

  Ta reda på hur mycket du kan om mens egentligen genom vårt mens-quiz

  Quiz Testa dina menskunskaper

  Så arbetar ActionAid i skolor

  • Vi ser till att det finns toaletter, rent vatten och trygga utrymmen för flickor.
  • Vi sprider information till både flickor och pojkar, framför allt genom lärare i skolorna. Informationen handlar även om kringliggande ämnen som graviditet, sex, infektionssjukdomar och risker.
  • Vi driver på för att skolor ska erbjuda gratis mensskydd.

  Frågor och svar

  När flickor saknar mensskydd riskerar de att inte gå till skolan när de har mens. Många flickor missar upp till 50 skoldagar per år – bara för att de har mens. Den uteblivna skolgången blir ofta starten på en negativ spiral där flickorna löper större risk att falla ur skolan och giftas bort. Därför är en så enkel sak som tillgång till mensskydd något som kan vara med och förändra samhällen i grunden. 

  Din gåva kommer att förmedlas till ActionAids insatser i Zimbabwe för att fler flickor ska kunna gå i skolan. 

  Kostnadsexemplen kommer från vår verksamhet i Zimbabwe. Där 39 600 kr förser 250 flickor med hygienkit. Detta inkluderar den 10% adminavgiften som täcker våra omkostnader. 

  Prova att starta om swish-appen och om det inte fungerar – kontakta gärna vår givarservice

  Absolut, ditt företag kan vara med och bidra!


  Vi ordnar gärna med ett fakturaunderlag till er. Kontakta Kalle Larsson, 
  E-post: kalle.larsson@actionaid.org
  Telefon: 08 615 55 57
   

  Det går självklart också bra att direkt betala in på vårt konto. 

  Ge er gåva via BG: 900-0837 eller PG: 90 00 83-7. Varmt tack!

  0
  Cool Number