Internationella mensdagen

Ordentliga mensskydd är alla flickors och kvinnors rättighet

Bara 12 procent av alla flickor och kvinnor som menstruerar har tillgång till ordentliga mensskydd. Istället tvingas många använda ohygieniska och direkt riskabla altarnativ som löv, tidningspapper och tygtrasor. Det här vill vi förändra och inför årets internationella mensdag kan du bidra till att flickor och kvinnor på flykt i Afghanistan kan ha mens med värdighet och utan onödiga risker. 

Dela ett mensskydd till en flicka på flykt i Afghanistan!

Situationen för flickor och kvinnor i Afghanistan har länge varit svår och har förvärrats ytterligare under det senaste årets oroligheter. Flickors och kvinnors rättigheter är under stark tillbakagång och många är på flykt, både inne i landet och utanför.

ActionAid arbetar i sju av landets provinser, både med långsiktigt utvecklingsarbete och akut stöd. Flickors och kvinnors säkerhet och tillgång till förnödenheter som mensskydd är en självklarhet. Du kan bidra till arbetet! 

”Mamma fick använda löv när hon fick mens under flykten från Afghanistan”

Flickor och kvinnor får mens, även under konflikter och humanitära kriser. Vi vet hur viktigt det är för flickor och kvinnor att de får tillgång till mensskydd, tvål och våtservetter. Det är en förutsättning för att kunna hålla hygienen under mensen, och för att slippa känna oro för att blöda igenom.

Men när mensskydd saknas använder flickor och kvinnor i stället vad de lyckas komma över. Det kan vara tygtrasor, löv och tidningspapper. Det är inte bara ineffektivt och ohygieniskt, det kan också leda till svåra infektioner.

Roya, 21 år, är en av de unga kvinnor som lyckats fly från Afghanistan för att ta sig till ActionAids flyktingläger på den grekiska ön Lesbos. Med sig på flykten hade hon också sina två små söner, sin syster och sin mamma.

– Resan var svår, särskilt för kvinnorna. Min mamma fick mens under flykten, men hade inga mensskydd. I stället fick hon använda en bit smutsigt tyg som hon rev bort från sin klänning. Hon hittade också några löv som hon använde.

I humanitära kriser upprättar ActionAid alltid speciella utrymmen där flickor och kvinnor kan känna sig säkra och trygga, så också i flyktinglägret på Lesbos.

– Där fick vi också bindor och andra hygienartiklar när vi kom fram, berättar Roya.