Skip to the content

Vårt arbete

Vi arbetar för att ge kvinnor och flickor kraften att vinna inflytande på samhällets alla nivåer.

Stöd oss

Var med och starta kedjor av bra och hållbara händelser för utsatta kvinnor och flickor.

Katastrofinsamlingar

Extrem torka vid Afrikas horn. Över 12 miljoner människor är i akut behov av mat och vatten.

Ge en gåva

Köp en meningsfull gåva till någon du tycker om och sätt igång något stort.


Aktuellt

Viktiga beslut vid ActionAid Sveriges årsmöte

Se alla antagna handlingar från mötet här.

Mänskliga rättigheter och demokrati under ökat hot

Intervju med facklig ledare inom textilindustrin i Bangladesh

Afrikas horn

Kampen mot svältkatastrofen fortsätter

Kampen mot FGM

Arbetet mot könsstympning i Kenya förändrar flickors framtidsutsikter

Årsmöte 21 maj

Var med och påverka ActionAid Sveriges arbete - anmäl dig till årsmötet! 

ActionAid Sverige på besök i Bangladesh

Nya odlingstekniker gav tryggare försörjning och ökad jämställdhet