Bli månadsgivare
 • x Menu
 • Om Actionaid
 • Vårt arbete
 • Stöd oss
 • Månadsgivare
 • För företag
 • Gåvoshop
 • Kontakt
 • Är du intresserad av förtroendeuppdrag för ActionAid Sverige?

  ActionAid Sverige är en biståndsorganisation och del i den globala ActionAid-federationen som finns i 46 länder. Vi arbetar för att bekämpa fattigdom och orättvisor, och har ett särskilt fokus på flickors och kvinnors rättigheter eftersom jämställdhet är en förutsättning för hållbar utveckling i Sverige och i världen. 

  ActionAid Sveriges uppdrag är att stötta och samla in medel som finansierar verksamhet internationellt och nationellt, att driva egna program och projekt samt kommunicera viktiga kärnfrågor och vara en relevant påverkansaktör, både i programländerna via partners samt inom Sveriges biståndsarena. Under de kommande åren har vi ett särskilt fokus på flickors och kvinnors rättigheter utifrån frågor som rör rätten till sin kropp, klimaträttvisa, utbildning och försörjning samt humanitära insatser.

  Vi söker kandidater till ActionAids styrelse:

  Välkommen att kandidera eller att nominera kandidater till styrelsen inför årsmötet 2023. Styrelsen består av ordförande och åtta ledamöter, läs mer om styrelsen här. Antal styrelsemöten per år är ca 8 varav hälften sker digitalt. Styrelsearbetet sker delvis på engelska. Mandatperioden är två år och omval är möjligt vid två tillfällen.

  Nuvarande ordförandes mandat sträcker sig till 2024, därefter är inte omval möjligt. Byte av ordförande kan föreslås för årsmötet redan 2023 beroende på hur nästkommande tilltänkta ordförande vill hantera överlämningen av uppdraget.

  Till styrelsen söker vi dig som har:

  • Ett stort kontaktnät som är relevant för ActionAid då strategin är att bredda finansieringsbasen från privata och institutionella givare till att även innefatta företagssamarbeten/sponsorskap
  • Erfarenhet och nätverk från näringslivet/stiftelser/filantroper/bistånd. 
  • Förståelse för en global organisations finansiella förutsättningar och utmaningar.
  • Förståelse för vilka utmaningar och möjligheter en ideell organisation har vad gäller finansiering. 
  • Gärna erfarenhet av lokalt, nationellt eller globalt rättighetsarbete och gärna också av arbete i ideell organisation eller nätverk.
  • Gärna erfarenhet från styrelsearbete/styrelseansvar.

  Vi söker även kandidater till förtroendeuppdrag i valberedningen och som föreningsrevisor:

  Till valberedningen söker vi dig som har:

  • Ett kompletterande och relevant nätverk 
  • Förståelse för hur en ideell organisation fungerar och vikten av rätt kompetens i dess styrelsearbete.

  Till föreningsrevisor söker vi dig som har:

  • Intresse och engagemang för ActionAid
  • Förståelse för uppdraget, gärna erfarenhet av ett liknande uppdrag 
  • Förståelse för hur en ideell organisation fungerar

  Vi är en organisation som eftersträvar mångfald och vi välkomnar alla nomineringar oavsett kön, könsidentitet, etnisk bakgrund, religion, sexuell läggning, ålder eller funktionsvariation.

  Du är välkommen att nominera dig själv eller andra kandidater för ovan uppdrag till valberedningen@actionaid.org senast 2 april. Märk din ansökan med vilket/vilka uppdrag du kandiderar/nominerar för (ordförande, vice ordförande, ledamot, valberedare, föreningsrevisor).

  Årsmötet, då val till förtroendeposter genomförs, äger rum den 29 maj kl 18.30-20.30 på ActionAids kontor, Alsnögatan 11 i Stockholm. För de som inte har möjlighet att delta på plats kommer vi även erbjuda möjligheten att delta digitalt via Zoom.