Bli månadsgivare
 • x Menu
 • Om Actionaid
 • Vårt arbete
 • Stöd oss
 • Bli månadsgivare
 • För företag
 • Gåvoshop
 • Kontakt
 • Möt vår styrelse

  Cecilia Widebäck West, ordförande

  Cecilia är civilekonom och har arbetat länge med hållbarhetsfrågor. Med mångårig erfarenhet från bank i olika seniora positioner har Cecilia skapat sig ett stort och brett nätverk. Hon har en bred kunskap avseende risk, finansiering och verksamhetsutveckling och är dessutom kunnig i hållbarhetsfrågor såsom mänskliga rättigheter, miljö och ekonomisk utveckling. Idag arbetar hon som styrelseledamot och rådgivare med uppdrag för såväl statliga som privata företag.

  Owolabi Bjälkander

  Owolabi Bjälkander har 25 års erfarenhet av att arbeta för flickors och kvinnors hälsa och välbefinnande. Hon är ursprungligen från Sierra Leone och har arbetat med skadliga traditioner och deras effekter på kvinnors hälsa i åtta länder i Afrika. Owolabi är knuten till den globala folkhälsoavdelningen vid Karolinska Institutet där hon doktorerade om kvinnlig könsstympning i Sierra Leone, finansierad av Världshälsoorganisationen. Hon har även arbetat i landet som konsult för bland annat UNICEF och Rädda Barnen. För närvarande arbetar hon i Sverige med flickor på en gymnasieskola med fokus på kvinnlig könsstympning och ingår i en lokal grupp för invandrarkvinnor som lever med könsstympning som drivs av Kvinno- och Tjejjouren. Hon har tidigare under fem år suttit med i den brittiska organisationen Forwards styrelse.

  Petra Nergårdh

  Petra har haft ledande roller i över 15 år och har specialistkompetens inom personalfrågor. Hon har arbetat med strategiska roller och organisatoriska förändringar samt har varit HR-chef på Röda Korset, Fortum och Postnord. Idag är hon personalchef på Utbildningsförvaltningen inom Stockholm stad. Hon har erfarenhet både från privat- och idéburen sektor, samt många års erfarenhet från Ericssonkoncernen där hon arbetat på marknadsenheter med inriktning mot länder i Afrika. Hon har även erfarenhet av internationellt rättighetsarbete och var under drygt tre år anställd på ForumCiv där hon ansvarade för HR, ekonomi, internrevision och IT. Periodvis vikarierade hon även som biträdande generalsekreterare och generalsekreterare. Vidare har hon arbetat med finansiella utmaningar och anti-korruptionsarbete. Hon har styrelseerfarenhet från egna konsultbolaget Comparis och som ledamot i ForumCivs styrelse för kontoret i Liberia.

  Pelle Persson

  Pelle har arbetat på Sida sedan åttiotalet, men också på Världsbanken och FN. Sedan 2016 arbetar han som Energy Advisor på Sidas Power Africa-projekt och har varit projektledare för "Finance for Development" på Sidas chefsekonomteam. Tidigare har han även varit biståndsråd på ambassaderna i Windhoek och i Sarajevo.

  Ida Lemoine

  Ida har en examen i Nationalekonomi med inriktning beteendeekonomi. Ida är medgrundare och VD till Sveriges första beteendebyrå. Ida är även föreläsare och opinionsbildare. Hon har volontärarbetat för NGO Friends of Kabonando och även för Program & fundraising för SE Forum (SIDA).

  Jerker Hellström Thorsell

  Jerker har en fil-kand-examen och en utbildning inom ”Environmental Politics”. Jerker har lång erfarenhet av att arbeta professionellt med klimat- och miljöfrågor och har god insikt i det politiska landskapet.

  Eva Alberius-Krenk

  Eva har 30 års erfarenhet som ledare inom strategisk affärsutveckling, kommunikation samt varumärkesarbete. Hon har drivit eget konsultbolag, arbetat i svenska storbolag, men framför allt verkat i internationella storbolag med bas i Sverige, samt 14 år utomlands. Idag arbetar hon som affärsenhetschef inom läkemedelsbranschen.Eva har med sig erfarenhet från styrelsearbete i ideella organisationer, samt ett omfattande nätverk inom näringslivet. Under de senaste åren har Eva stöttat ActionAid som senior advisor inom varumärkesstrategi och kommunikation.

  Mikael Färsjö

  Mikael har arbetat i ledande roller i över 30 år inom näringslivet och civilsamhället. Mikael är nu insamlingschef på Hjärnfonden och var tidigare insamlingschef och förändringsledare på Cancerfonden. Tidigare har han arbetat som managementkonsult samt haft chefs- och ledaransvar på bland annat Telenor, Boxer-TV, General Electric samt varit marknadsdirektör på Aftonbladet, Nokia och Panasonic. Han har ett stort samhällsengagemang, är vice ordförande för branschorganisationen Giva Sverige. Mikael har en gedigen styrelseerfarenhet från ideella organisationer, kommersiella bolag samt bransch- och intresseorganisationer.

  Annika Jacobson

  Annika har över 20 års erfarenhet av att arbeta med miljö- och utvecklingsfrågor inom civilsamhället, politiken, stats- och kommunförvaltning och som konsult. Hon har stor vana av att leda komplexa och värderingsstyrda organisationer och har bland annat varit generalsekreterare för Greenpeace och statssekreterare på Miljödepartementet. Hon har också arbetat Utrikesdepartementet med Sveriges internationella åtaganden inom Agenda 2030 och klimatfinansiering. Åren 2009-2011 arbetade Annika på ActionAid med policy och kommunikation och var under en tid tillförodnad generalsekreterare. Idag är hon klimatgeneral i Stockholms stad där hon bland annat arbetar med städers klimatarbete inom flera internationella nätverk.


  Om du som är medlem i ActionAid vill ta del av underlag från styrelsemöten eller annan information, skicka ett mail till: info@actionaid.se

  Valberedning

  Gustaf Åberg, ordförande

  Greta Svensson

  Aleksandra Wasso Hägglund
  Anna-Karin Olsson

  Kontakta valberedningen på valberedningen@actionaid.org