Bli månadsgivare
 • x Menu
 • Om Actionaid
 • Vårt arbete
 • Stöd oss
 • Månadsgivare
 • För företag
 • Gåvoshop
 • Kontakt
 • Möt vår styrelse

  Petra Nergårdh, ordförande

  Petra har haft chefsroller i drygt 15 år och har specialistkompetens inom personalområdet. Hon har arbetat i strategiskt i flertalet branscher, med organisatoriska förändringar samt lett egna ledningsgrupper under lång tid. Sedan fem år tillbaka är Petra chef för avdelningen personal och kompetensförsörjning vid Utbildningsförvaltningen inom Stockholm stad där hon också tillhör förvaltningens ledningsgrupp. Hon har erfarenhet av internationellt rättighetsarbete och var under drygt tre år anställd på ForumCiv där hon ansvarade för HR, ekonomi, internrevision, IT och administration. Periodvis vikarierade hon även som kommunikationschef, biträdande generalsekreterare och generalsekreterare. Petra har också arbetat på ett statligt företag där hon var chef för en nordisk HR-avdelning. Hon har drivit konsultföretag och då arbetat operativt med coachning, rekrytering, ledningsgruppsutveckling och som interim HR-chef, bland annat på svenska Röda Korset.  Petra har även erfarenhet från näringslivet och var under drygt 10 år anställd som controller och chef inom telekomindustrin. Hon är civilekonom, men har också utbildning inom personområdet, arbetsrätt, samtalscoachning och organisationsutveckling.

  Alex Khan

  Alex Khan har de senaste 7 åren drivit eget företag med verksamhet inom ekonomi. Dessförinnan var han anställd i 11 år med flera ledande positioner inom ekonomi inom olika typer av organisationer och industrier. Utöver kunskaper och erfarenheter finns en stark vilja och ambition i kombination med ett brett nätverk inom ekonomiområdet specifikt och näringslivet generellt. Parallellt har ett engagemang och intresse funnits för civilsamhället givet passionen för mänskliga rättigheter, jämlikhet och social rättvisa. Alex har varit aktiv som läxhjälpare för högstadie- och gymnasieelever som kommer från socialt utsatta områden inom ramen för Röda Korset samt aktiv i Mentor Sverige.

  Annika Jacobson

  Annika har över 20 års erfarenhet av att arbeta med miljö- och utvecklingsfrågor inom civilsamhället, politiken, stats- och kommunförvaltning och som konsult. Hon har stor vana av att leda komplexa och värderingsstyrda organisationer och har bland annat varit generalsekreterare för Greenpeace och statssekreterare på Miljödepartementet. Hon har också arbetat Utrikesdepartementet med Sveriges internationella åtaganden inom Agenda 2030 och klimatfinansiering. Åren 2009-2011 arbetade Annika på ActionAid med policy och kommunikation och var under en tid tillförodnad generalsekreterare. Idag är hon klimatgeneral i Stockholms stad där hon bland annat arbetar med städers klimatarbete inom flera internationella nätverk.

  Eva Alberius-Krenk

  Eva har 30 års erfarenhet som ledare inom strategisk affärsutveckling, kommunikation samt varumärkesarbete. Hon har drivit eget konsultbolag, arbetat i svenska storbolag, men framför allt verkat i internationella storbolag med bas i Sverige, samt 14 år utomlands. Idag arbetar hon som affärsenhetschef inom läkemedelsbranschen.Eva har med sig erfarenhet från styrelsearbete i ideella organisationer, samt ett omfattande nätverk inom näringslivet. Under de senaste åren har Eva stöttat ActionAid som senior advisor inom varumärkesstrategi och kommunikation.

  Ida Lemoine

  Ida har en examen i Nationalekonomi med inriktning beteendeekonomi. Ida är medgrundare och VD till Sveriges första beteendebyrå. Ida är även föreläsare och opinionsbildare. Hon har volontärarbetat för NGO Friends of Kabonando och även för Program & fundraising för SE Forum (SIDA).

  Jerker Hellström Thorsell

  Jerker har en fil-kand-examen och en utbildning inom ”Environmental Politics”. Jerker har lång erfarenhet av att arbeta professionellt med klimat- och miljöfrågor och har god insikt i det politiska landskapet.

  Josefine Bidegård

  Josefine Bidegård är en kreativ och målinriktad person med erfarenhet inom civilsamhällesfrågor och medlemsrörelse, strategiskt arbete och organisationsutveckling samt mänskliga rättigheter och ideellt engagemang. Med värdebaserat ledarskap som sin kompass brinner Josefine för jämställdhet, jämlikhet och rättvisa – alltid med intersektionalitet i centrum. Josefine har en internationell akademisk bakgrund med en kandidatexamen i kommunikation och genusvetenskap samt en master i mänskliga rättigheter och humanitära insatser, diplomati och europeiska studier. Med erfarenhet från Stockholms FN-förening, the World Childhood Foundation, Kvinna till Kvinna med flera har Josefine utvecklat viktiga kompetenser inom påverkansarbete, kommunikation och föreningsengagemang.

  Mikael Färsjö

  Mikael har arbetat i ledande roller i över 30 år inom näringslivet och civilsamhället. Mikael är nu insamlingschef på Hjärnfonden och var tidigare insamlingschef och förändringsledare på Cancerfonden. Tidigare har han arbetat som managementkonsult samt haft chefs- och ledaransvar på bland annat Telenor, Boxer-TV, General Electric samt varit marknadsdirektör på Aftonbladet, Nokia och Panasonic. Han har ett stort samhällsengagemang, är vice ordförande för branschorganisationen Giva Sverige. Mikael har en gedigen styrelseerfarenhet från ideella organisationer, kommersiella bolag samt bransch- och intresseorganisationer.


  Om du som är medlem i ActionAid vill ta del av underlag från styrelsemöten eller annan information, skicka ett mail till: info@actionaid.se

  Valberedning

  Gustaf Åberg, ordförande

  Greta Svensson

  Aleksandra Wasso Hägglund
  Anna-Karin Olsson

  Kontakta valberedningen på valberedningen@actionaid.org