Möt vår styrelse

Cecilia Widebäck West, ordförande

Cecilia är civilekonom och har arbetat länge med hållbarhetsfrågor. Med mångårig erfarenhet från bank i olika seniora positioner har Cecilia skapat sig ett stort och brett nätverk. Hon har en bred kunskap avseende risk, finansiering och verksamhetsutveckling och är dessutom kunnig i hållbarhetsfrågor såsom mänskliga rättigheter, miljö och ekonomisk utveckling. Idag arbetar hon som styrelseledamot och rådgivare med uppdrag för såväl statliga som privata företag.

Owolabi Bjälkander

Owolabi Bjälkander har 25 års erfarenhet av att arbeta för flickors och kvinnors hälsa och välbefinnande. Hon är ursprungligen från Sierra Leone och har arbetat med skadliga traditioner och deras effekter på kvinnors hälsa i åtta länder i Afrika. Owolabi är knuten till den globala folkhälsoavdelningen vid Karolinska Institutet där hon doktorerade om kvinnlig könsstympning i Sierra Leone, finansierad av Världshälsoorganisationen. Hon har även arbetat i landet som konsult för bland annat UNICEF och Rädda Barnen. För närvarande arbetar hon i Sverige med flickor på en gymnasieskola med fokus på kvinnlig könsstympning och ingår i en lokal grupp för invandrarkvinnor som lever med könsstympning som drivs av Kvinno- och Tjejjouren. Hon har tidigare under fem år suttit med i den brittiska organisationen Forwards styrelse.

Petra Nergårdh

Petra har haft ledande roller i över 15 år och har specialistkompetens inom personalfrågor. Hon har arbetat med strategiska roller och organisatoriska förändringar samt har varit HR-chef på Röda Korset, Fortum och Postnord. Idag är hon personalchef på Utbildningsförvaltningen inom Stockholm stad. Hon har erfarenhet både från privat- och idéburen sektor, samt många års erfarenhet från Ericssonkoncernen där hon arbetat på marknadsenheter med inriktning mot länder i Afrika. Hon har även erfarenhet av internationellt rättighetsarbete och var under drygt tre år anställd på ForumCiv där hon ansvarade för HR, ekonomi, internrevision och IT. Periodvis vikarierade hon även som biträdande generalsekreterare och generalsekreterare. Vidare har hon arbetat med finansiella utmaningar och anti-korruptionsarbete. Hon har styrelseerfarenhet från egna konsultbolaget Comparis och som ledamot i ForumCivs styrelse för kontoret i Liberia.

Pelle Persson

Pelle har arbetat på Sida sedan åttiotalet, men också på Världsbanken och FN. Sedan 2016 arbetar han som Energy Advisor på Sidas Power Africa-projekt och har varit projektledare för "Finance for Development" på Sidas chefsekonomteam. Tidigare har han även varit biståndsråd på ambassaderna i Windhoek och i Sarajevo.

Gunilla von Gegerfelt

Gunilla är senior konsult med 25 års erfarenhet från rekrytering, coaching, försäljning, ledarskapsutveckling samt erfarenhet som VD från egna bolaget Rekrytera AB. Hon arbetar idag med rekryteringsföretaget Jurek inom Executive Search. Hon har arbetat med rekrytering av personer till ledande roller och nyckelpositioner inom de flesta branscher, både inom privat- och offentlig sektor. Med hennes erfarenhet, olika inriktningar inom hennes arbetsamma liv och engagemang i olika grupper har givit henne ett stort nätverk, b.la. inom juridik.

Ida Lemoine

Ida har en examen i Nationalekonomi med inriktning beteendeekonomi. Ida är medgrundare och VD till Sveriges första beteendebyrå. Ida är även föreläsare och opinionsbildare. Hon har volontärarbetat för NGO Friends of Kabonando och även för Program & fundraising för SE Forum (SIDA).

Jerker Hellström Thorsell

Jerker har en fil-kand-examen och en utbildning inom ”Environmental Politics”. Jerker har lång erfarenhet av att arbeta professionellt med klimat- och miljöfrågor och har god insikt i det politiska landskapet.

Mariam Osman Sherifay

Mariam är rektor på Kista Folkhögskola. Mellan 1998-2018 var hon politiskt aktiv både på kommunal och riksdagsnivå och satt bland annat med i utbildnings- och bostadsutskottet. Idag arbetar Mariam för demokrati på ett annat sätt genom sitt arbete där stor fokus läggs på rättigheter och möjligheten att göra sin röst hörd. Mariam har ett lång engagemang inom föreningslivet och var under fem år ordförande för Centrum mot Rasism.

Marika Hjertén

Marika har en solid erfarenhet från både onoterade och noterade företag avseende såväl strategi, affärsutveckling och omstrukturering som finansiell analys och rapportering. De senaste 20 åren har hon huvudsakligen verkat inom finansbranschen, råvaru- och techsektorn och driver sedan tretton år eget konsultbolag. Marika har tidigare suttit i styrelsen i Alla Kvinnors Hus, Sveriges största ideella kvinnojour

Om du som är medlem i ActionAid vill ta del av underlag från styrelsemöten eller annan information, skicka ett mail till: info@actionaid.se

Valberedning

Gustaf Åberg, ordförande

Greta Svensson

Sara Wennerström Cedercrona

 

Kontakta valberedningen på valberedningen@actionaid.org