Skip to the content

Är du intresserad av förtroendeuppdrag för ActionAid Sverige?

ActionAid Sverige är del av en global rättighetsorganisation som finns i 45 länder. Vi arbetar för en rättvis, jämlik och hållbar värld, med ett särskilt fokus på flickors och kvinnors rättigheter i Sverige såväl som i vårt internationella arbete. ActionAid Sverige arbetar strategiskt för att stärka sin position och har en tydlig ambition att utöka verksamhet och stärka insamlingsresultat. Som förtroendevald har du en viktig roll att skapa förutsättningar för att organisationen ska lyckas.

 

Vi söker kandidater till ActionAids styrelse:

Välkomna att nominera kandidater till styrelsen med nedan kompetenser och egenskaper:

  • Ett stort kontaktnät som är relevant för en civilsamhällesaktör med privata såväl som institutionella givare.
  • Erfarenhet och nätverk från näringslivet/stiftelser/filantroper/bistånd. 
  • Djup förståelse för en global organisations finansiella förutsättningar och utmaningar.
  • Erfarenhet av lokalt, nationellt eller globalt rättighetsarbete och gärna också av arbete i ideell organisation eller nätverk.
  • Gärna erfarenhet från styrelsearbete/styrelseansvar.

*Styrelsearbetet sker delvis på engelska.

*Styrelsen ses tre heldagar per år och telefonmöten sker rullande. 


Vi söker även kandidater till förtroendeuppdrag i valberedningen och som föreningsrevisor:

 

Till valberedningen söker vi medlemmar som har:

  • Ett stort kontaktnät som är relevant för en civilsamhällesaktör.
  • Förståelse för hur en ideell organisation fungerar och vikten av rätt kompetens i dess styrelsearbete.
  • Förståelse för vilka utmaningar och möjligheter en ideell organisation har vad gäller finansiering.  

 

Vi är en organisation som eftersträvar mångfald och vi välkomnar alla nomineringar oavsett kön, könsidentitet, etnisk bakgrund, religion, sexuell läggning, ålder eller funktionsvariation.

 

Du är välkommen att nominera dig själv eller andra kandidater för ovan uppdrag till valberedningen@actionaid.org. Skicka in din nominering senast 12 april.

Årsmötet, då val till förtroendeposter görs, äger rum den 27 maj kl 17-19. Med anledning av rådande samhällsläge kommer vi att återkomma med information om mötets utformning.