Bli månadsgivare
 • x Menu
 • Om Actionaid
 • Vårt arbete
 • Stöd oss
 • Månadsgivare
 • För företag
 • Gåvoshop
 • Kontakt
 • #zeroFGMsummer

  Sommaren är här och för de flesta barn innebär det en tid av ledighet och avkoppling. För många flickor som lever i Sverige kan sommarlovet dock innebära en stor risk – en risk för att bli könsstympad under resan utomlands.

  68 000 flickor och kvinnor som lever i Sverige uppskattas ha blivit utsatta för könsstympning. Ytterligare 13 000 – 23 000 beräknas vara i riskzonen, enligt en ny redogörelse från Socialstyrelsen. Under sommaren, när resorna till andra länder ökar, är risken särskilt stor att flickor utsätts, eftersom de allra flesta av dessa ingrepp sker utanför Sveriges gränser.

  Låt oss tillsammans stoppa kvinnlig könsstympning!

  Tillsammans med våra kollegor från länder där vi arbetar fokuserat för att förebygga förekomsten av kvinnlig könsstympning uppmanar vi nu Sveriges politiker att verka för ett närmare samarbete med andra länder för att tillsammans sätta stopp för könsstympning. Se uppmaningen i videon nedan.

  Extrem form av våld 

  Könsstympning är en extrem form av våld mot flickor och kvinnor och innebär att de yttre delarna av en flickas könsorgan helt eller delvis tas bort, utan medicinsk grund. Övergreppet har ingen religiös koppling utan bottnar i djupt rotade könsnormer och en strävan att kontrollera flickors och kvinnors kroppar och sexualitet. Flickorna som utsätts är oftast under 15 år och tvingas många gånger leva i tysthet med de livslånga fysiska och psykiska men som könsstympning innebär.  

  Sveriges åtgärder räcker inte

  Sverige har vidtagit flera åtgärder för att förhindra att flickor som lever här ska bli utsatta för könsstympning. Ett exempel är införandet av utreseförbud för personer under 18 år när man misstänker det finns en påtaglig risk för könsstympning. Under hela 2020 och 2021 genomfördes dock enbart fyra fall av utreseförbud kopplat till könsstympning och enligt Socialdepartementets sammanställning saknas kunskap bland yrkesverksamma om hur denna skyddslagstiftning ska tillämpas. Andra exempel på åtgärder är den nationella handlingsplan och det könsstympningspass som togs fram 2018 i syfte att minska risken för att fler flickor drabbas. Alla dessa åtgärder är viktiga och ambitiösa, men skyddet för flickor när de reser utanför Sveriges gränser är fortfarande långt ifrån tillräckligt.

  Baserat på den långa erfarenhet som ActionAid har av att arbeta mot könsstympning har vi tagit fram tre  krav gentemot svenska politiker: 

  1. Utrikesdepartementet och utrikesminister Tobias Billström tilldelas ett tydligt ansvar i Sveriges förebyggande arbete mot kvinnlig könsstympning och inkluderas i den nationella handlingsplanen. 
  2. Utredningarna kring utreseförbud förbättras och det förebyggande arbetet inför och under högriskperioder, till exempel sommarlovet, skalas upp. 
  3. Regeringens annonserade fokus på att driva ett strategiskt jämställdhetsarbete i  bistånds- och utrikespolitiken bör återspeglas i det fortsatta arbetet mot könsstympning liksom i den kommande budgeten och reformagendan för biståndet.

  Den 14 juli publicerade Göteborgs-Posten en debattartikel där ActionAid Sverige lyfter dessa krav tillsammans med ActionAid Kenya och ActionAid Somaliland. Läs debattartikeln här.

  Läs om vårt arbete mot
  kvinnlig könsstympning i Sverige​

  Baserat på lärdomar från det framgångsrika arbete som ActionAid genomfört i flera länder i Afrika arbetar vi tillsammans med flickor och kvinnor i Sverige, deras anhöriga och personer som de kommer i kontakt med.