Bli månadsgivare
 • x Menu
 • Om Actionaid
 • Vårt arbete
 • Stöd oss
 • Månadsgivare
 • För företag
 • Gåvoshop
 • Kontakt
 • Välkommen till ActionAid Sveriges årsmöte 2023

  Som medlem är du hjärtligt välkommen till årsmötet 2023, som hålls måndagen den 29 maj klockan 18.30-20.30 i våra lokaler på Alsnögatan 11 i Stockholm. Registreringen öppnar kl. 18:00 och då serverar vi även kaffe och smörgås och du får tillfälle att träffa personal och förtroendevalda från ActionAid Sverige.

  För de som inte kan ta sig till kontoret kommer vi även erbjuda möjligheten att delta digitalt via Zoom. Meddela detta i samband med anmälan. Redan nu kan ni gå in och läsa styrelsens propositioner till årsmötet här. På denna plats kommer även övriga årsmöteshandlingar samt valberedningens förslag läggas upp senast den 9:e maj. Vi ser fram emot att välkomna så många medlemmar som möjligt och ni hittar information om dagordning och anmälan nedan.

  Välkommen att anmäla dig till mötet till sara.hjelm@actionaid.org eller ring 08-615 55 50 (växeln). Din anmälan vill vi få senast söndagen den 15 maj.

  Dagordning

  1. Mötets öppnande
  2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
  3. Fastställande av röstlängd för mötet
  4. Val av protokolljusterare och rösträknare
  5. Genomgång av att kallelse till mötet har skett i vederbörlig ordning
  6. Fastställande av dagordning för årsmötet
  7. ActionAid Sveriges årsberättelse 2022:
   7.1 verksamhetsberättelsen för räkenskapsåret (Bilaga 7.1)
   7.2 årsredovisningen för räkenskapsåret (förvaltningsberättelse, balans- och resultaträkning och noter) (Bilaga 7.1)
   7.3 fastställande av resultat- och balansräkning för räkenskapsåret
   7.4 revisionsberättelsen för räkenskapsåret (Bilaga 7.4)
  8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser
  9. Propositioner
   9.1 Fastställande av medlemsavgift (Bilaga 9.1)
  10. Motioner
  11. Presentation av strategisk inriktning
  12. Val av förtroendevalda (Bilaga 12)
   12.1 Presentation av Valberedningens arbete
   12.2 Fastställande av antal ledamöter
   12.3 Val av styrelseledamöter
   12.4 Val av revisorer
   12.5 Val av medlemmar till valberedningen
  13. Övriga frågor
  14. Mötets avslutande

   

  Vi ser fram emot att ses!