Bli månadsgivare
 • x Menu
 • Om Actionaid
 • Vårt arbete
 • Stöd oss
 • Månadsgivare
 • För företag
 • Gåvoshop
 • Kontakt
 • Så skriver du en motion

  Vill du skriva en motion?

  Som medlem i ActionAid Sverige har du rätt att lämna ett eller flera förslag till årsmötet. Dessa kallas för motioner. En motion ska alltid behandlas på årsstämman dit alla medlemmar är inbjudna och har rätt att vara med och fatta beslut. 

   

  Så här skriver du en motion 

  – Skriv en rubrik som kortfattat beskriver vad motionen gäller. 
  – Beskriv och motivera ditt förslag. 
  – Avsluta motionen med att själv föreslå ett beslut som du tycker att årsstämman ska ta. 
  – Skriv under dokumentet med ditt namn. 
  – Maila in din motion till merve.kurfali@actionaid.org senast den 1:a maj.  

  Har du några frågor är du välkommen att kontakta Sara Hjelm.

   

  Lycka till!