Bli månadsgivare
 • x Menu
 • Om Actionaid
 • Vårt arbete
 • Stöd oss
 • Månadsgivare
 • För företag
 • Gåvoshop
 • Kontakt
 • Samtal om könsstympning i flera svenska städer

  Mellan 50 000 och 60 000 flickor och kvinnor som lever i Sverige uppskattas ha blivit utsatta för kvinnlig könsstympning. Ändå talas det mycket lite om detta övergrepp och de livslånga konsekvenser som det kan innebära för de individer som drabbas. 

  ActionAid arbetar både i Sverige och i andra länder med att förebygga förekomsten av könsstympning. En viktig del i arbetet handlar om skapa trygghet och sprida information till de flickor och kvinnor som blivit utsatta eller befinner sig i riskzonen. 

  Hittills har arbetet till stor del skett i Stockholm där många av de berörda kvinnorna och deras familjer bor, men nu anordnar ActionAid även samtalsträffar i ett antal mindre svenska städer. 

  Den första gick av stapeln förra veckan i Borås dit cirka 30 kvinnor med ursprung i länder som Somalia, Syrien och Sverige kom för att umgås, prata och dansa! Kvinnorna fick också möjlighet att lyssna till föreläsningen ”Det handlar om kroppen” där könsstympning och rätten till sin kropp togs upp. 

  Träffen arrangerades i samarbete med Kvinnojouren och Borås stad, som också ordnade med barnvakt på plats, vilket gjorde att flera av kvinnorna kunde umgås och föra samtal i lugn och ro. På plats fanns en frisör, en henna-målare och makeup-artist. Träffen var mycket uppskattad och du kan läsa mer om den i Borås tidning som också besökte eventet och pratade med flera av kvinnorna på plats. 

  Under kommande veckor arrangerar ActionAid fler träffar med samma inramning – näst på tur är Örebro. 

  Så arbetar ActionAid 
  ActionAid arbetar med att stoppa kvinnlig könsstympning i Sverige sedan 2016. Vi arbetar både i förebyggande syfte och med att öka tillgången till vård och stöd för överlevande som bor i Sverige. Vårt arbete bygger på att skapa trygghet, öppenhet och attitydförändringar för att i slutändan sätta stopp för den här skadliga sedvänjan. Läs mer om arbetet mot könsstympning här.