Varukorg
Din varukorg
Här var det tomt!

Kika in våra gåvor i gåvoshoppen och välj mellan ett skolår för en flicka eller en get till en hel familj. Din gåva gör skillnad!

Så ett frö för kvinnors framtid

Inför internationella kvinnodagen uppmärksammar vi i år vårt viktiga arbete kring kvinnors självförsörjning. Vi vet att när en kvinna som lever i fattigdom får möjlighet att äga sin egen mark, odla sina egna grödor och tjäna sina egna pengar, startar en positiv kedja, inte bara för henne själv utan också för hennes familj och samhället hon lever i. Vi vet också att vi står inför stora utmaningar på grund av att klimatförändringarna försvårar för kvinnor att utveckla klimatsmarta och hållbara försörjningsmetoder. 

I många låginkomstländer är jordbruk den främsta inkomstkällan för många familjer. Kvinnorna har en hög representation inom småskaligt jordbruk i utvecklingsländerna och åtta av tio jordbruksarbetare i Afrika är kvinnor. I Asien är motsvarande siffra sex av tio. 

Trots att det är kvinnorna som står för en stor del av jordbruket äger de inte land i lika stor utsträckning som männen. I många länder nekas kvinnor ofta från att äga mark vilket gör att de, trots det stora ansvaret, hamnar i beroendeställning gentemot manliga släktingar för att kunna bedriva sin verksamhet.

Genom att arbeta för kvinnors rätt att äga sin egen mark och utveckla klimatsmarta odlingsmetoder, kan vi främja deras trygghet och självständighet och därmed också jämställdheten.   

Så ett frö för kvinnors framtid du med!

Läs mer om kampanjen här

Var med och så ett frö för kvinnors framtid

Den här internationella kvinnodagen kan du ge fler kvinnor chansen till en egen inkomst – Swisha en gåva för kvinnors självförsörjning och få hem en påse med tomatfrön som tack.

  • 95 kr kan ge tre hekto fröer till en kvinna
  • 440 kr kan ge en kvinna ett odlings-kit med bland annat fröer och redskap
R233411 (1)
Gör skillnad för kvinnor som Felice!

Det här är Felice Mbura, 48 år, från Kenya. Innan hon kom i kontakt med ActionAid levde hon i fattigdom och utan utbildning.

Genom ett av våra jordbruksprogram fick Felice kunskap och verktyg för att starta upp sitt eget jordbruk. Idag är hon självförsörjande och har råd att köpa mat till sina barn. Felice håller till och med på att bygga ett hus till sin familj. 

Du kan göra skillnad för fler kvinnor och hjälpa dem att skapa en egen inkomst – Så ett frö för kvinnors framtid!