Bli månadsgivare
 • x Menu
 • Om Actionaid
 • Vårt arbete
 • Stöd oss
 • Månadsgivare
 • För företag
 • Gåvoshop
 • Kontakt
 • Så ett frö för kvinnors framtid

  Den här internationella kvinnodagen kan du ge fler kvinnor chansen till en egen inkomst

  Internationella kvinnodagen

  Vad händer när en kvinna som lever i fattigdom får möjlighet att äga sin egen mark, odla sina egna grödor och tjäna sina egna pengar? – Då startar en positiv kedja, inte bara för henne själv utan också för hennes familj och samhället hon lever i

   

  Småskaliga jordbruk kan vara det första steget ut ur fattigdom för en kvinna. Tyvärr hindras kvinnor från att äga eller bruka den mark de har rätt till i många länder. Det vill vi förändra!

   

  I vårt arbete har vi därför stort fokus på kvinnors rätt till självförsörjning och vi arbetar i några av världens fattigaste länder för att ge kvinnor förutsättningar att utveckla klimatsmarta, hållbara försörjningsmetoder. På så sätt kan kvinnorna skapa sig en försörjning som är bättre anpassad till klimatförändringar.

   

  Tillsammans kan vi så ett frö för kvinnors framtid – du kan bidra!

  Var med och så ett frö för kvinnors framtid

  Swisha en gåva för kvinnors självförsörjning och få hem en påse med tomatfrön som tack. I sommar kan du njuta av färska tomater och samtidigt veta att du gjort skillnad! 

  • 95 kr kan ge tre hekto fröer till en kvinna
  • 440 kr kan ge en kvinna ett odlings-kit med bland annat fröer och redskap

  Så arbetar vi

  • Vi utbildar kvinnliga bönder i klimatanpassade jordbruks- och fisketekniker, inklusive markvård, mångfald av grödor, fröbankar och vattenförvaltning.

  • Vi driver jordbruksprogram som stödjer kvinnor att få tillgång till boskap, frön och verktyg.

  • Vi stödjer kvinnor i deras kamp att få tillgång till markrättigheter, särskilt genom ActionAids kvinnogrupper, där kvinnor lär sig om vilka lagliga rättigheter och hur de kan hävda dem.

  Gör skillnad för kvinnor som Felice!

  Det här är Felice Mbura, 48 år, från Kenya. Innan hon kom i kontakt med ActionAid levde hon i fattigdom och utan utbildning.

   

  Genom ett av våra jordbruksprogram fick Felice kunskap och verktyg för att starta upp sitt eget jordbruk. Idag är hon självförsörjande och har råd att köpa mat till sina barn. Felice håller till och med på att bygga ett hus till sin familj. 

   

  Du kan göra skillnad för fler kvinnor och hjälpa dem att skapa en egen inkomst – Så ett frö för kvinnors framtid!

  Frågor och svar

  I många låginkomstländer är jordbruk den främsta inkomstkällan för många familjer. Inte sällan är det kvinnorna som ansvarar för att sköta jordbruket så att familjen får mat och har en inkomst. Tyvärr nekas kvinnor ofta från att äga mark vilket gör att de, trots det stora ansvaret, hamnar i beroendeställning gentemot manliga släktingar för att kunna bedriva sin verksamhet. Samtidigt gör klimatförändringar att skördar riskerar att gå förlorade, vilket gör kvinnorna ännu mer utsatta. Genom att arbeta för kvinnors rätt att äga sin egen mark och utveckla klimatsmarta odlingsmetoder, kan vi främja deras trygghet och självständighet och därmed också jämställdheten.   

  Ofta har kvinnorna som vi arbetar tillsammans med inte råd eller tillgång till nödvändiga verktyg eller fröer som är anpassade till klimatet där de bor. De har heller inte fått utbildning i jordbrukstekniker som kan förbättra skörden och därav inkomsten.  

   

  Genom att förse kvinnor med fröer som är optimalt anpassade efter deras lokala odlingsförutsättningar ökar deras möjlighet att utveckla hållbara odlingar som de kan försörja sig på. Vi arbetar alltid med lokalt anpassade grödor så att kvinnorna har goda förutsättningar att uppnå framgångsrika odlingar. 

  ActionAid finns i 46 länder över hela världen varav många är låginkomstländer där jordbruk är den främsta inkomstkällan. Kvinnors möjlighet att äga sin egen mark och kunna ha en hållbar försörjning genom klimatanpassade jordbruk är centralt i alla dessa länder. Några exempel är Bangladesh, Vietnam, Zimbabwe, Senegal, Guatemala och Kenya. 

  Tomatsorten heter moneymaker och är en lättodlad och högväxande tomatsort som fått sitt namn tack vare sina rikliga skördar. 🍅

  Påsen innehåller tomatfröer som är tillverkade i en ekologisk fabrik i nederländerna. Fabriken tillverkar förpackningarna på plats och använder bara biologiskt nedbrytbart material.

  När du skänker en gåva till ActionAid går minst 75 % av gåvan direkt till verksamheten och arbetet för flickors och kvinnors rättigheter. Kvinnors självförsörjning och odlingar är en av våra högst prioriterade frågor och är därför centralt i arbetet i de flesta länder där vi arbetar. Din gåva kan till exempel användas till de jordbruksprogram vi driver som stödjer kvinnor att få tillgång till boskap, frön och verktyg.

  De två kostnadsexemplen kommer från Indien (tre hg fröer) respektive Haiti (odlingskit).

  Prova att starta om swish-appen och om det inte fungerar – kontakta gärna vår givarservice

  Den bör landa i din brevlåda inom de närmaste 1-2 veckorna från det att du swishat gåvan. 

  Absolut, ditt företag kan vara med och bidra!

  • 950 kr kan ge tre hekto fröer var till tre kvinnor
  • 4400 kr kan ge tre kvinnor varsitt odlings-kit med bland annat fröer och redskap

  För varje 100 kr får ni en fröpåse som tack – en perfekt vårpresent till kollegorna!

  Ge er gåva via BG: 900-0837 eller PG: 90 00 83-7 och ange hur många fröpåsar ni vill ha. Varmt tack!