Bli månadsgivare
 • x Menu
 • Om Actionaid
 • Vårt arbete
 • Stöd oss
 • Månadsgivare
 • För företag
 • Gåvoshop
 • Kontakt
 • Kvinnor i Afghanistan förbjuds från att arbeta i biståndsorganisationer

  ActionAid reagerar på förbudet för kvinnor att arbeta i biståndsorganisationer i Afghanistan

  I lördags, den 24 december, utfärdades ett direktiv i Afghanistan som förbjuder kvinnor från att arbeta i biståndsorganisationer. Detta kommer att få förödande konsekvenser för människor som behöver och förlitar sig på stöd från organisationer som ActionAid.

  Kvinnors insatser är avgörande för alla humanitära biståndsinsatser, inte minst i Afghanistan där endast kvinnor kan interagera med kvinnor. För ActionAid är arbetet i Afghanistan beroende av insatser från våra 97 kvinnliga kollegor som outtröttligt arbetar för människors hälsa, trygghet och överlevnad.

  För närvarande saknar nästan hälften av den afghanska befolkningen tillräckligt med mat. Om kvinnor förbjuds att arbeta inom organisationer som ActionAid kommer detta hindra oss från att nå ut till hälften av befolkningen som redan lider av hungersnöd. Den här vintern utsätts dessutom många för extrema temperaturer och omedelbara insatser krävs för att rädda liv.

  ActionAid har tagit det svåra beslutet att tillfälligt stoppa de flesta av våra program i Afghanistan tills en tydligare bild framträder. Vi kommer att fortsätta föra nära samtal med partners, givare och regeringstjänstemän för att möjliggöra ett upphävande av dessa direktiv så snart vi kan. Under tiden står vi i solidaritet med kvinnor, män, flickor och pojkar över hela Afghanistan vars rättigheter, liv och försörjning kommer att påverkas av detta.
   

  Har du skänkt en gåva till förmån för ActionAids insatser i Afghanistan? 
  Din gåva är öronmärkt till arbetet i Afghanistan om inget annat meddelas dig. Så snart vi vet mer om hur situationen utvecklas kommer vi att återkomma med besked till dig om hur din gåva används.