Bli månadsgivare
 • x Menu
 • Om Actionaid
 • Vårt arbete
 • Stöd oss
 • Månadsgivare
 • För företag
 • Gåvoshop
 • Kontakt
 • Invasionen av Ukraina: Skyddet till flickor och kvinnor måste prioriteras

  Det är med djup oro som vi ser hur allt fler flickor och kvinnor i Ukraina utsätts för våld och övergrepp, som en följd av den ryska invasionen. Dessa flickor och kvinnor får inte tillräckligt med skydd och stöd, vilket innebär att många lever helt i avsaknad av trygghet och grundläggande mänskliga rättigheter. Det är hög tid att behoven för flickor, kvinnor och andra marginaliserade grupper hörsammas i betydligt större utsträckning i detta fruktansvärda krig.

  Närmare åtta miljoner människor från Ukraina är just nu på flykt över hela Europa, ytterligare sex miljoner lever på flykt inne i landet. Omkring 90 procent av dessa uppskattas vara kvinnor och barn.

  "Vi är djupt oroade över säkerheten för de flickor, kvinnor och barn som bor i Ukraina och som har tvingats fly. Tillgången till vård och psykosocialt stöd, som de är i stort behov av, är mycket begränsad. Situationen är redan desperat och utan att veta hur länge den här konflikten kommer att pågå, måste skyddet för flickor, kvinnor och andra marginaliserade grupper prioriteras i högre grad"

  Tillsammans med 28 lokala organisationer arbetar ActionAid för att nå ut till behövande inne i Ukraina och i grannländerna Moldavien, Polen och Rumänien. Medarbetare på plats vittnar om hur förekomsten av våld mot flickor och kvinnor ökat, både i och utanför landet. Många tvingas till sex i utbyte mot mat och det kommer rapporter om att kvinnor och flickor ”försvinner” då människohandel ökar i området.

  ActionAids arbete

  Tre av de lokala organisationer vi samarbetar med är Sphere, Insight och Girls, som alla fokuserar på att stödja de mest marginaliserade grupperna som kvinnor, sexarbetare och medlemmar i HBTQI+-rörelsen. Sedan krisens början har ActionAid och lokala partnerorganisationer nått ut till nästan 1,5 miljoner människor, inklusive 1 275 00 kvinnor och 35 kvinno- och ungdomsorganisationer.

  Några exempel på vad insatserna lett till hittills:

  • 1,1 miljoner har fått nödvändiga förnödenheter som mat, hygienartiklar, mediciner samt trygga boenden
  • 552 000 personer har fått information om hur människohandel kan förebyggas samt vilken vård och stöd överlevande av könsbaserat våld kan tillgå.
  • 78 000 människor för att få tillgång till skydd.

  Bilden är tagen i Zosin på gränsen mellan Ukraina och Polen, där ActionAids samarbetspartner,  PAH (Polish Humanitarian Action) arbetar.