Bli månadsgivare
 • x Menu
 • Om Actionaid
 • Vårt arbete
 • Stöd oss
 • Månadsgivare
 • För företag
 • Gåvoshop
 • Kontakt
 • Kvinnor och flickor bland de värst drabbade av jordbävningen i Turkiet och Syrien

  Situationen för de tusentals människor som drabbats av den omfattande jordbävningen i Syrien och Turkiet i måndags morse blir värre för var dag som går. Flickor och kvinnor, som redan levde i stor utsatthet efter att ha tvingats fly sina hem i Syrien, hör till de grupper som drabbas allra värst. Ytterligare en humanitär kris gör att de löper ännu större risk att bli utnyttjade eller utsatta för våld. Gravida kvinnor har heller ingen tillgång till sjukvård.

  Torsdag morgon, drygt tre dygn efter jordbävningskatastrofen, räknas antalet bekräftade
  dödsoffer till över 16 000. Förödelsen, lidandet och skadorna är enorma och omöjliga att ta in. Nu kommer även rapporter om att många familjer kommer att tillbringa ännu en natt utan
  någon form av skydd under iskalla förhållanden. Det innebär en stor säkerhetsrisk för de som
  befinner sig ute på gatan. Det är också mycket bekymmersamt att det inte finns några trygga
  platser för flickor och kvinnor som är oerhört utsatta i den rådande situationen.

  Racha Nasreddine, regional chef för ActionAid Arab Region:

   

  "Vi vet att flickor och kvinnor ofta lider mest under humanitära nödsituationer. Våldet mot dem ökar och de löper större risk att bli utnyttjade. Den mycket begränsade tillgången till sjukvård gör även att många gravida kvinnor riskerar att få svåra komplikationer om de inte kan få den medicinska vård de behöver. De som menstruerar kommer också behöva hantera detta utan tillgång till mensskydd eller privata utrymmen. Efter 12 år av konflikt i Syrien har många flickor och kvinnor sökt skydd i Turkiet. Detta innebär att de redan befann sig i en mycket sårbar situation, som nu förvärrats ytterligare då de fått sina hem och sin försörjning tillintetgjord.”

  ActionAid arbetar i nära samverkan med samarbetspartners på plats i regionen. I de omedelbara efterdyningarna av denna katastrof, är prioriteringen att ge akut stöd i form av tak över huvudet, varma kläder, mat och hygienartiklar som mensskydd och tvål. Vi har också ett särskilt fokus på att skapa trygga platser för flickor och kvinnor eftersom de är mycket utsatta. 

  ActionAid uppmanar det internationella samfundet att omedelbart tillsätta nödvändiga resurser för räddningsarbetet samt att prioriteringar sker för att skydda de som är mest sårbara. Det innefattar vård till kvinnor som utöver denna katastrof även utsatts för könsbaserat våld. Vi uppmanar även till att på alla möjliga sätt säkerställa att hjälporganisationer kan nå fram till de hårdast drabbade områdena. 

  På bilden syns överlevare som söker värme runt en öppen eld i Hatay, Turkiet. Fotograf: Cansu yıldıran / ActionAid

  Swisha din gåva idag! 

  Exempel på vad pengarna kan räcka till. Alla gåvor är värdefulla och kan rädda liv:

  • 510 kronor kan ge livsnödvändiga måltider till en familj på fyra personer;

  • 955 kronor kan ge varma kläder och filtar till en familj på fyra personer som lever under iskalla förhållanden

  • 2550 kronor kan ge ett tält till en familj som har förlorat sitt hem