Bli månadsgivare
 • x Menu
 • Om Actionaid
 • Vårt arbete
 • Stöd oss
 • Månadsgivare
 • För företag
 • Gåvoshop
 • Kontakt
 • Det är 12 år sedan konflikten i Syrien startade och situationen för kvinnor och flickor är sämre än någonsin 

  12 år av pågående konflikt, instabilitet och ekonomisk förstörelse skapar katastrofala humanitära behov för flickor och kvinnor i Syrien. Mängder av människor har tvingats lämna sina hem och efter den förödande jordbävningen som inträffade den 6 februari har situationen förvärrats ytterligare. Flickor och kvinnor utsätts för ökade hot om könsbaserat våld och barnäktenskap. Ungdomar har också drabbats särskilt hårt och traumatiserats, mist år av utbildning och möjligheter. 

  ”Situationen för kvinnor och flickor i Syrien innan jordbävningen var redan allvarlig”, säger Racha Nasreddine, regionchef för ActionAid Arab Region. ”Kris på kris har lagts på samhällena i landet, och kvinnor bär den största bördan. Eftersom flickors och kvinnors behov så ofta förbises under kriser är vi djupt oroade över att en ny katastrof kommer att ytterligare utsätta dem för fara.” 

  Noor, 26 år från Syrien, var redan fördriven från sitt hem på grund av den pågående konflikten innan jordbävningen inträffade. Hon berättade om ögonblicket när jordbävningen inträffade den 6 februari och hur det har påverkat henne och hennes tre barn.  

  ”Vi sov, och plötsligt kände vi att marken skakade under oss, och vi vaknade av rädsla, terror och skrik från barnen”, säger Noor.  

  📷 Sonya Al Ali Maara / ActionAid

  Sedan starten av konflikten 2011 har antalet hushåll som leds av kvinnor, inklusive Noors, ökat med 80 procent, vilket lämnar kvinnor som hon i en instabil situation med återkommande våld och ökad risk för att tvingas på flykt från sina hem. Med de höjda matpriserna under de senaste månaderna står många inför svårigheter att kunna möta sina familjers grundläggande behov. 

  ”Som vi ofta ser i humanitära katastrofer, ökar våldet mot flickor och kvinnor när spänningarna stiger”, sa Nasreddine. ”Vi vet att denna kris kommer att drabba kvinnor som Noor hårdast, som redan saknar tillräckliga verktyg för att hantera trauman från upprepade och förnyade kriser.” 

  Även fast krisen påverkar och drabbar flickor och kvinnor som mest understryker hon även att kvinnorna som genomlevt kris efter kris har visat en otrolig uthållighet, beslutsamhet och motståndskraft och att ledarskapet från många unga har varit avgörande under flera kriser under denna tid. 

  ActionAids arbete i krisen 

  Under de senaste två åren har ActionAid och dess lokala partner Violet nått över 20 000 kvinnor, flickor och unga människor med humanitära hjälp- och skyddstjänster.  

  Sedan jordbävningen slog till har Violet tillhandahållit förnödenheter som akut mat, vatten, skydd samt psykosocialt hälsostöd och trygga platser för kvinnor och barn som upplever chock och trauman. Noor och många andra kvinnor har fått psykosocialt stöd och utbildning i hur hon kan vara säker i efterdyningarna av jordbävningen. 

  Läs mer om vår insats i Syrien just nu