Bli månadsgivare
 • x Menu
 • Om Actionaid
 • Vårt arbete
 • Stöd oss
 • Månadsgivare
 • För företag
 • Gåvoshop
 • Kontakt
 • Kraftig jordbävning i Syrien och Turkiet

  ActionAid arbetar i nära samverkan med en av våra samarbetspartners på plats i regionen.

  Kraftig jordbävning i Syrien och Turkiet

  ActionAid arbetar i nära samverkan med en av våra samarbetspartners på plats i regionen.

  ActionAid finns på plats

  Den 6 februari 2023 inträffade en katastrofal serie av jordbävningar nära gränsen mellan Turkiet och Syrien, med ett av skalven som mätte en magnitud på 7,8. Hundratusentals bostäder förstördes, många människor skadades och över 55 000 personer miste livet.

  Vilken påverkan har detta på flickor och kvinnor?   

  Flickor och kvinnor i nordvästra Syrien har drabbats oproportionerligt hårt av både den 12-åriga konflikten och jordbävningarna. Deras tillgång till medicinsk vård, särskilt sexuell och reproduktiv hälsovård, har allvarligt påverkats. Över 2,3 miljoner flickor och kvinnor saknar tillgång till adekvat medicinsk vård. Jordbävningarna har förvärrat en redan svår situation där brist på skydd och skolor har tvingat flickor att antingen sluta skolan eller gifta sig i tidig ålder, vilket lett till en oroande ökning av könsbaserat våld. 

   

  Kvinnor har, trots enorma personliga förluster, modigt tagit sig an ledarroller för att hålla ihop familjer och leda vägen till återhämtning. ActionAid arbetar med partnerorganisationer för att stärka kvinnors kapacitet genom att erbjuda yrkesutbildning och språkkurser, vilket möjliggör för dem att försörja sina familjer och ta ledande positioner i samhället.   

  Så arbetar ActionAid

  ActionAid står i frontlinjen för att stötta återhämtningsinsatserna efter de förödande jordbävningarna som drabbade Turkiet och Syrien den 6 februari 2023. Genom att fokusera på de mest sårbara grupperna, särskilt flickor och kvinnor, arbetar ActionAid för att inte bara tillgodose omedelbara behov utan också stärka dessa grupper mot framtida utmaningar. 

   

  • Nödhjälp och Stöd: ActionAid tillhandahåller omedelbart livräddande stöd i form av mat, vatten, tillfälligt skydd och hygienprodukter, med särskild fokus på flickors och kvinnors unika behov.
  • Säkra platser: Vi inrättar trygga platser där flickor och kvinnor kan finna skydd och stöd, fria från risker som våld och exploatering. Dessa platser erbjuder psykosocialt stöd och rådgivning för att hjälpa dem att bearbeta trauman och bygga en känsla av gemenskap och tillhörighet.
  • Utbildning och Kompetensutveckling: ActionAid genomför program för utbildning och kompetensutveckling specifikt utformade för flickor och kvinnor, för att stärka deras ekonomiska oberoende och möjliggöra för dem att ta ledande roller i återuppbyggnadsprocessen. Detta inkluderar yrkesutbildning och stöd för småskaligt företagande. 
  Så arbetar ActionAid

  ActionAid har nått ut till över 197 000 människor i de drabbade områdena, varav en betydande andel är flickor och kvinnor. Genom våra insatser har vi kunnat erbjuda omedelbar nödhjälp, psykosocialt stöd och utbildningsprogram, som har gjort en betydande skillnad i livet för dem som drabbats hårdast av katastrofen. 

  Så hanterar vi din gåva

  När ActionAid samlar in pengar till en akut katastrofinsats, som t.ex. responsen i Syrien och Turkiet, öronmärks alltid 90% till ändamålet. Resterande 10% går till nödvändig administration för att säkerställa att gåvan används ändamålsmässigt och ger effekt.

  Ta chansen att göra skillnad - varje dag!

  Bli månadsgivare och förändra liv.