Kraftig jordbävning i Syrien och Turkiet

ActionAid arbetar i nära samverkan med en av våra samarbetspartners på plats i regionen.

ActionAid finns på plats

Den 6 februari 2023 inträffade en jordbävning med magnituden 7,8 nära gränsen mellan Turkiet och Syrien, 20 miles från Gaziantep, en storstad i Turkiet. En andra jordbävning inträffade några timmar efteråt. Det dödliga skalvet varade i ungefär en minut och kändes så långt som till Cypern, Egypten och Libanon.

Swisha en gåva

Exempel på vad pengarna kan räcka till. Alla gåvor är värdefulla och kan rädda liv!

  • 370 kr ge en familj ett värmeelement som kan hålla dem varma
  • 620 kr kan ge kläder och filtar till en mamma och två barn
  • 1 200 kr kan ge livsnödvändig mat till två familjer i en vecka 
Tusentals döda och siffrorna stiger

Hittills är Kahramanmaraş-provinsen i Turkiet och Harem city i Syrien värst drabbat. Över 46 000 människor har omkommit enligt rapporter från den 27 februari och siffrorna väntas stiga eftersom tusentals människor fortfarande är fast under rasmassorna. Över 80 000 har skadats och många är i behov av vård. Drygt 148 000 har evakuerats. Sjukhus och medicinska anläggningar har förstörts och allt stöd behövs för att säkerställa att liv räddas. Otaliga familjer är hemlösa och är i desperat behov av tak över huvudet, medicinsk hjälp, mat, kontanter och värmekällor.

 

Så arbetar ActionAid

Vi samarbetar med lokala organisationer på plats som hittills har nått ut till 32 772 personer med humanitärt stöd. Över 16 000 människor har försetts med matpacket och över 11 000 med varma kläder och filtar. Vi ser till att kvinnor och barn får psykosocialt stöd genom säkra platser för kvinnor och flickor.

 

Fler skalv i Turkiet

Bara två veckor efter det första skalvet, den 20 februari, inträffade ytterligare skalv i distriktet Defne of Hatay i Turkiet. Det högsta skalvet uppmättes till magnituden 5,8. Hittills (den 21 februari) har sex personer bekräftats döda och 294 skadade.

 

Allvarlig inverkan på kvinnor, flickor och marginaliserade grupper

Kvinnor och flickor lider ofta mest under humanitära nödsituationer. Vanligtvis dödas fler kvinnor än män av katastrofer som tsunamis och jordbävningar. Våldet mot kvinnor och flickor ökar dessutom i alla humanitära nödsituationer. Gravida kvinnor, mödrar, särskilt de som ammar och flickor som menstruerar, behöver alla särskilt stöd och vård.

 

ActionAid har alltid ett särskilt fokus på flickors och kvinnors säkerhet och trygghet. Vi utbildar kvinnor i ledarskapsförmåga och katastrofberedskap så att de är bättre rustade att leda sina samhällen i kristider och därefter.

 

Många av de drabbade är människor på flykt

Den drabbade regionen i Turkiet har ett stort antal syriska flyktingar som bor där. Dessa flyktingar har redan fördrivits från sina hem och förödelsen orsakad av denna jordbävning kommer återigen att rycka upp dem och försätta dem i en ännu mer sårbar situation, eftersom de nu upplever en humanitär katastrof på toppen av en annan.

 

Svåra väderförhållanden förvärrar

Kraftiga regn och extrema väderförhållanden gör det ännu svårare för sök- och räddningsteam att rädda människor. Vinter i regionerna medför dessutom mycket kalla temperaturer och detta kommer sannolikt att öka utmaningarna för många människor som har förlorat sina hem till följd av jordbävningen.

 

Stöd från internationella samfundet

När det är kris i Syrien kan Turkiet ofta tillhandahålla livräddningsutrustning. I denna situation, med både Turkiet och Syrien drabbade, har Turkiet inte tillräckligt med utrustning för att ge ytterligare stöd till Syrien.

 

ActionAid uppmanar det internationella samfundet att frigöra akutmedel för att säkerställa att vi hjälporganisationer kan ge stöd och att räddningsresurser kommer fram omedelbart.

 

ActionAid i Syrien

ActionAid har arbetat i Syrien sedan mitten av 1990-talet. Vi arbetar i de drabbade områdena inne i Syrien genom en lokal partner som är baserad i södra Turkiet.

 

ActionAid Arab Regions verksamhet är fokuserad till att stödja internflyktingar i Syrien, liksom syriska flyktingar i grannländern för att säkerställa hjälp till de mest utsatta, förbättra deras möjlighet att stå emot framtida katastrofer och förhindra spänningar mellan olika samhällen.

 

ActionAid arbetar också för att ge stöd till syriska kvinnor som överlever könsrelaterat våld. Vi strävar också efter att stoppa, förebygga och lindra de värsta formerna av övergrepp och mänskliga kränkningar av rättigheter för kvinnor och flickor i Syrien.

 

Tillsammans med våra partners tillhandahåller vi psykosocialt rådgivningsstöd till barn och deras familjer och inkomstgenererande aktiviteter så att människor kan återuppbyggas och återhämta sig.

Så hanterar vi din gåva

När ActionAid samlar in pengar till en akut katastrofinsats, som t.ex. responsen i Syrien och Turkiet, öronmärks alltid 90% till ändamålet. Resterande 10% går till nödvändig administration för att säkerställa att gåvan används ändamålsmässigt och ger effekt.

Ta chansen att göra skillnad - varje dag!

Bli månadsgivare och förändra liv.