Årsmöte 2023 – handlingar och praktisk information

Måndagen den 29 maj klockan 18.30-20.30 äger ActionAid Sveriges årsmöte rum. Som medlem är du givetvis varmt välkommen! Har du inte anmält dig än? Gör det i så fall senast söndagen den 15 maj genom att maila till sara.hjelm@actionaid.org eller ring 08-615 55 50 (växeln).

Plats: ActionAid Sveriges kontor, Alsnögatan 11 i Stockholm (plan 6). 

Registrering: Vi öppnar kl. 18:00 och då serverar vi även kaffe och smörgås och du får tillfälle att träffa personal och förtroendevalda från ActionAid Sverige.

Digital närvaro: För de som inte kan ta sig till kontoret kommer vi även erbjuda möjligheten att delta digitalt via Zoom. Meddela detta i samband med anmälan. 

Dagordning och handlingar: Nedan finner du samtliga handlingar samt årsmötets dagordning. Varmt välkommen!

Handlingar inför årsmöte

Bilaga 6 Dagordning ActionAid Sveriges årsmöte 29 maj 2023
PDF / 116.01 KB
Download
Bilaga 7.1 ActionAid Sverige Årsberättelse 2022
PDF / 16.72 MB
Download
Bilaga 7.4 ActionAid Sverige Revisionsberättelse 2022
PDF / 648.24 KB
Download
Bilaga 9.1_Styrelsens proposition medlemsavgift 2024
PDF / 141.47 KB
Download
Bilaga 12 Valberedningens förslag till årsmöte 2023
PDF / 199.44 KB
Download