Bli månadsgivare
 • x Menu
 • Om Actionaid
 • Vårt arbete
 • Stöd oss
 • Månadsgivare
 • För företag
 • Gåvoshop
 • Kontakt
 • Fortsatt utveckling av arbetet i Sverige

  Sedan 2016 arbetar ActionAid för att förebygga och stoppa förekomsten av kvinnlig könsstympning i Sverige. En viktig del i arbetet är de samtalsgrupper som startades 2019 och som riktar sig till kvinnor som lever i Sverige och som har utsatts för kvinnlig könsstympning. Syftet med träffarna är att ge kvinnorna en trygg och säker miljö där de kan prata öppet om sina erfarenheter. Arbetet går under namnet ”Attitydförändringar för att stoppa kvinnlig könsstympning” och finansieras av Jämställdhetsmyndigheten

  Detta händer våren 2022

  Samarbete med Existera 
  ActionAid Sverige inleder nu ett samarbete med Existera för att organisera fler samtalsträffar om kvinnlig könsstympning för kvinnor som bor i Stockholmsregionen. Existera är en ideell organisation som arbetar för att hjälpa flickor och kvinnor som blivit utsatta för könsstympning att bekämpa övergreppet. Existera är en politiskt och religiöst oberoende förening med bas i Stockholm och som har lång erfarenhet av att arbeta med individer som utsätts för våld och förtryck. Föreningen drivs av barn till kvinnor med erfarenhet av att arbeta med frågor som rör mäns våld mot kvinnor. Träffarna kommer träffarna att utgå från samtalsmetoden Reflection Action och bygga på Existeras tidigare erfarenheter av att arrangera träffar på temat kvinnlig könsstympning. 

  Reflection Action
  Reflection Action är en samtalsmetod som utvecklades av ActionAid 1990 för att förändra attityder och stärka personer som befinner sig i en utsatt situation. Metoden bygger på att deltagarna själva uppmuntras att dela med sig av känslor, erfarenheter och behov. Reflection Action har använts över hela världen inom många olika frågor, bland annat i frågor som rör könsstympning. Med stöd av en processledare använder deltagarna olika verktyg för att analysera sin situation, identifiera hur deras rättigheter kan ha inskränkts samt arbeta tillsammans för att påverka och förändra sin situationen.  

  Träffar om könsbaserat våld
  Under våren 2022 breddar vi verksamheten och startar upp gruppträffar om könsbaserat våld. Könsbaserat våld (på engelska ofta förkortat GBV, Gender Based Violence) är våld som riktas mot en person på grund av dennes kön. Könsstympning är en av många former av könsbaserat våld. Genom att bredda verksamheten på detta sätt kan vi inkludera fler personer i arbetet. I mars har vi därför startat gruppträffar för elever från SFI-klasser i Uppsala. Deltagarna kommer från hela världen och kommer att lära sig mer om vad könsbaserat våld innefattar, identifiera vilka rättigheter de har och hur de kan ha överträtts samt diskutera åtgärder för att bekämpa våldet.