Bli månadsgivare
 • x Menu
 • Om Actionaid
 • Vårt arbete
 • Stöd oss
 • Månadsgivare
 • För företag
 • Gåvoshop
 • Kontakt
 • 6 feb – internationella dagen mot kvinnlig könsstympning

  Den 6 februari är internationella dagen för nolltolerans mot kvinnlig könsstympning. För att uppmärksamma detta och sätta ljus på frågan arrangeras en nationell webbkonferens den 3 februari där ActionAid är en av talarna.


  Kvinnlig könsstympning är en skadlig tradition som innebär att hela eller delar av en flickas yttre könsorgan tas bort, ändras eller skadas utan medicinsk grund. Utförandet har inga medicinska fördelar utan bara negativa konsekvenser. Det sätter barns och kvinnors liv i fara och leder till fysiska, psykiska och sociala hälsorisker. 

  Kvinnlig könsstympning är en extrem form av diskriminering. Det är en absolut kränkning av de mänskliga rättigheterna och bryter mot FN:s barnkonvention

  ActionAid arbetar både i Sverige och globalt för att förebygga och stoppa könsstympning av flickor och kvinnor. I Sverige arbetar vi för att flickor och kvinnor som är drabbade av kvinnlig könsstympning ska få tillgång till rätt information och stöd och på så sätt få sina rättigheter tillgodosedda. Arbetet bygger på informationsspridning och samtalsträffar där deltagarna, genom övningar och samtal, uppmuntras att själva dela med sig av erfarenheter, reflektioner och känslor för att identifiera problem och hitta lösningar. Vi arbetar även med att bygga broar mellan yrkesverksamma och riskgruppen och  länkar samman olika aktörer med varandra.

  Nationell webbkonferens den 3 februari 
  Den 3 februari kommer Karolina Karlsson, ansvarig för ActionAids programverksamhet, att berätta mer om arbetet med att förebygga och stoppa kvinnlig könsstympning i Sverige. Arbetar du på en ideell organisation eller kommer du, genom ditt yrke, i kontakt med flickor och kvinnor som är berörda av kvinnlig könsstympning? Välkommen att delta och anmäla dig här senast den 1 februari. 

  Webbkonferensen är ett samarbete mellan Dialoga – Göteborgs Stads kompetenscentrum om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld, Jämställdhetsmyndigheten, Länsstyrelsen Västra Götaland, Nationella kompetensteamet och VKV – Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer.