Bli månadsgivare
 • x Menu
 • Om Actionaid
 • Vårt arbete
 • Stöd oss
 • Månadsgivare
 • För företag
 • Gåvoshop
 • Kontakt
 • ActionAid arbetar sedan länge med att etablera flickforum i skolor.  Dit kan flickor vända sig för att diskutera problem eller bekymmer och dela med sig av erfarenheter i en säker och välkomnande miljö.

  Öppna samtal om tabubelagda frågor

  Flickforumen leds av lärare eller lokala ActionAid-arbetare som förstår de problem som flickorna möter. Reproduktiv hälsa, mens och hur deras kroppar förändras under puberteten är exempel på frågor som tas upp. Flickorna får också lära sig om barnäktenskap, tidiga graviditeter och skadliga traditioner som kvinnlig könsstympning.

   

  I flickforumen lär sig flickor också att kräva sina rättigheter, inklusive sin rätt att bestämma över sin egen kropp och sin rätt till utbildning. Mest av allt lär sig tjejerna att de kan skapa sig en bättre framtid där de får möjlighet att bygga upp sitt självförtroende och sitt ledarskap. Att utveckla dessa förmågor ger dem också verktyg och kunskap att stå upp för sina rättigheter.

  Precious, 15, är medlem i ett av ActionAids flickforum i Nigeria. Genom forumet får hon information om vilka rättigheter hon har, om vikten av att gå i skolan och hur skolgången kan förebygga barnäktenskap.

  ”En av de saker vi gör är att besöka tjejer som har hoppat av skolan. Vi besöker dem och berättar för dem om betydelsen av utbildning. Några av mina vänner har hoppat av skolan för att deras föräldrar inte förstår varför deras döttrar behöver gå i skolan och därför inte prioriterar att lägga pengar till skolavgifterna.”

  ”Min ambition är att kunna prata med en nigeriansk politiker och berätta om vikten av flickors utbildning i Nigeria. Jag vill förklara skillnaden för dem med att utbilda flickor och pojkar och varför flickor behöver mer hjälp för ofta kommer föräldrarna att betala pojkarnas skolavgifter före flickornas.

  Ditt stöd kan stärka flickor och unga kvinnor

  Bli Girl supporter