Skip to main content
actionaid-ukraina1

Ukraina

Invasionen av Ukraina har hittills tvingat över 4,5 miljoner människor på flykt.
actionaid-ukraina3

Människor flyr krigets Ukraina

Över 4,5 miljoner människor har nu flytt från Ukraina sedan den ryska invasionen den 24 februari. Familjer slits isär, hem raseras och liv förgås. Majoriteten av de som flyr är kvinnor och barn, eftersom män mellan 18 och 60 inte får lämna landet. 

ActionAid arbetar, tillsammans med samarbetspartners, intensivt vid gränserna mot Polen, Ungern, Rumänien och Moldavien dit människor flyr. I nuläget fokuseras insatserna till att bistå människor med skydd, stöd och förnödenheter som mat, hygienartiklar och vatten. Som alltid är flickors och kvinnors säkerhet vår högsta prioritet eftersom de är mycket utsatta och löper stor risk att utsättas för våld och övergrepp. Redan nu har det kommit rapporter om ökad risk för människohandel av flickor och kvinnor.

Människorna som flytt för sina liv behöver allt stöd de kan få. Vill ditt företag bidra med en gåva?

Här är några exempel på vad pengarna kan räcka till. 

  • 5 000 kronor räcker till hygienartiklar för 40 personer under en månad
     
  • 20 000 kronor kan ge filtar till 125 familjer
     
  • 50 000 kronor kan ge mat till 80 familjer under en månad
     

För mer information, kontakta oss på info@actionaid.se eller 08-615 55 50 (växel)