Skip to main content
actionaid-blimanadsgivare2022

Bli månadsgivare

Bli månadsgivare

Som månadsgivare hos ActionAid är du med och bekämpar fattigdom tillsammans med flickor och kvinnor. Varje dag, varje månad, året runt.

Din gåva kan göra skillnad för flickor och kvinnor som lever i fattigdom och utsatthet. Bli månadsgivare idag och bidra till vårt arbete. 

Så används pengarna

Vi arbetar alltid för att din gåva ska göra så stor skillnad som möjligt. Administrationskostnader är nödvändiga för att tillgodose god kontroll och uppföljning av din gåva. En del av ditt bidrag investerar vi för att kunna hitta fler fantastiska givare som du.  

2021 gick 80 procent av de insamlade medlen till ändamålet. Övriga 20 procent bestod av 5 procent administrationskostnader och 15 procent insamlingskostnader. 

Bli månadsgivare
ActionAid Nepal

Gör skillnad som månadsgivare

Det enklaste och snabbaste sättet att stötta vårt arbete långsiktigt
Bli månadsgivare idag!

Visste du att du får göra avdrag för dina gåvor? 

Sedan 2 augusti 2019 omfattas ActionAid av skattereduktion på gåvor. Det innebär att om du skänker minst 2000 kr per år till godkända organisationer får du tillbaka 25% (avdraget gäller på gåvor upp till 6000 kr/år). Blir du månadsgivare och skänker 200 kr eller mer per månad omfattas du automatiskt av avdragsrätt, vi rapporterar då dina gåvor till Skatteverket som förtrycker summan i din deklaration (i slutet av januari får du också en kontrolluppgift från oss). Har du frågor? Tveka inte att höra av dig till oss på 08-615 55 55 eller givarservice@actionaid.se

ActionAid

Bidra till förändring

ActionAid arbetar för att bekämpa fattigdom och orättvisor med ett särskilt fokus på flickors och kvinnors rättigheter. Som månadsgivare är du viktig för att det arbetet ska kunna fortsätta och växlas upp. Genom ditt bidrag stärker du flickors och kvinnors rätt att bestämma över sin egen kropp, deras rätt till utbildning, egen försörjning och inflytande i samhället. Det är insatser som vi vet stärker hela samhällen och leder till minskad fattigdom.

Varför ska du bli månadsgivare?

  • Din gåva används där den behövs som bäst för att bekämpa fattigdom och orättvisor. 
  • Gåva via autogiro ger lite administration och låga kostnader - alltså kan mer av din gåva gå till att skapa förändring
  • Regelbundet givande ger oss trygga intäkter och möjlighet att vara långsiktiga i våra insatser
  • Du är med och gör skillnad - varje dag!