Skip to main content
actionaid-styrelse

Om styrelsen

Möt vår styrelse

Ledamöter

Cecilia Widebäck West, ordförande
Cecilia är civilekonom och har arbetat länge med hållbarhetsfrågor. Med mångårig erfarenhet från bank i olika seniora positioner har Cecilia skapat sig ett stort och brett nätverk. Hon har en bred kunskap avseende risk, finansiering och verksamhetsutveckling och är dessutom kunnig i hållbarhetsfrågor såsom mänskliga rättigheter, miljö och ekonomisk utveckling. Idag arbetar hon som styrelseledamot och rådgivare med uppdrag för såväl statliga som privata företag.

Hala Mohammed, vice ordförande
Hala har tidigare varit vice ordförande för Röda korset, biträdande regionchef på Rädda Barnen och arbetar sedan oktober 2018 som Child Safeguarding Director placerad på Rädda Barnens generalsekretariat. Utöver detta är Hala styrelsemedlem i Clowner utan Gränsers styrelse sedan 2018.

Meron Abraham
Meron är företagsekonom och arbetar idag som digital utvecklingschef på Cancerfonden. Meron har gedigna erfarenheter inom finansbranschen och som projektledare, affärsutvecklare och produktansvarig. Han har även arbetet ideellt på bland annat Röda korset, Mentor SverigeIndividuell människohjälp och En Frisk Generation.

Marika Hjertén
Marika har en solid erfarenhet från både onoterade och noterade företag avseende såväl strategi, affärsutveckling och omstrukturering som finansiell analys och rapportering. De senaste 20 åren har hon huvudsakligen verkat inom finansbranschen, råvaru- och techsektorn och driver sedan tretton år eget konsultbolag. Marika har tidigare suttit i styrelsen i Alla Kvinnors Hus, Sveriges största ideella kvinnojour.
 

Petra Nergårdh 
Petra har haft ledande roller i över 15 år och har specialistkompetens inom personalfrågor. Hon har arbetat med strategiska roller och organisatoriska förändringar samt har varit HR-chef på Röda Korset, Fortum och Postnord. Idag är hon personalchef på Utbildningsförvaltningen inom Stockholm stad. Hon har erfarenhet både från privat- och idéburen sektor, samt många års erfarenhet från Ericssonkoncernen där hon arbetat på marknadsenheter med inriktning mot länder i Afrika. Hon har även erfarenhet av internationellt rättighetsarbete och var under drygt tre år anställd på ForumCiv där hon ansvarade för HR, ekonomi, internrevision och IT. Periodvis vikarierade hon även som biträdande generalsekreterare och generalsekreterare. Vidare har hon arbetat med finansiella utmaningar och anti-korruptionsarbete. Hon har styrelseerfarenhet från egna konsultbolaget Comparis och som ledamot i ForumCivs styrelse för kontoret i Liberia.

Pelle Persson
Pelle har arbetat på Sida sedan åttiotalet, men också på Världsbanken och FN. Sedan 2016 arbetar han som Energy Advisor på Sidas Power Africa-projekt och har varit projektledare för "Finance for Development" på Sidas chefsekonomteam. Tidigare har han även varit biståndsråd på ambassaderna i Windhoek och i Sarajevo. 

Gunilla von Gegerfelt 
Gunilla är senior konsult med 25 års erfarenhet från rekrytering, coaching, försäljning, ledarskapsutveckling samt erfarenhet som VD från egna bolaget Rekrytera AB. Hon arbetar idag med rekryteringsföretaget Jurek inom Executive Search. Hon har arbetat med rekrytering av personer till ledande roller och nyckelpositioner inom de flesta branscher, både inom privat- och offentlig sektor. Med hennes erfarenhet, olika inriktningar inom hennes arbetsamma liv och engagemang i olika grupper har givit henne ett stort nätverk, b.la. inom juridik.


Valberedning:
Boel Sundwall, ordförande
Johan Hyltenstam
Simone Jacobsen

Kontakta valberedningen på valberedningen@actionaid.org
 

Om du som är medlem i ActionAid vill ta del av underlag från styrelsemöten eller annan information, skicka ett mail till: johanna.granhage@actionaid.org