Skip to the content

Hur skulle världen se ut om män hade mens?

Pressmeddelande: 2020-05-26

Flickor och kvinnor världen över utsätts för enorma orättvisor till följd av att de har mens. Orättvisorna tar sig olika uttryck på olika platser men de finns alltid där - oavsett var du bor. Hur skulle världen se ut om män hade mens? Den frågan väckte ActionAids intresse och gav upphov till kampanjen med samma namn.

– Frågor som rör mäns hälsa och rättigheter ges betydligt högre prioritet än motsvarande frågor för kvinnor. Mens är bara ett exempel på det. Med kampanjen ”Hur skulle världen se ut om män hade mens?” vill vi belysa den här enorma orättvisan och samtidigt påminna om hur flickors och kvinnors vardag påverkas av att ha mens, berättar Linnea Sonka, kampanjansvarig på ActionAid Sverige.

Filmen som kampanjen bygger på utspelas i en svensk kontext för att skapa igenkänning för den svenska publiken, men ActionAid arbetar i länder över hela världen för att stoppa orättvisorna som uppstår till följd av att ha mens. I Sverige handlar arbetet framför allt om att minska tabut kring mens och påvisa hur lite stöd som flickor och kvinnor får från samhället i form av vård och ekonomisk kompensation.

I andra delar av världen blir orättvisorna ännu mer extrema. I en del länder missar flickor upp till 50 skoldagar per år för att de inte ens har tillgång till ordentliga mensskydd. Utebliven skolgång ökar risken för att fastna i fattigdom och utsatthet, kanske bli bortgift tidigt. I de sammanhangen arbetar ActionAid för att öka tillgången på mensskydd, sprida kunskap och skapa långsiktiga attitydförändringar.

Se filmen Tänk om män hade mens

Läs mer om kampanjen och arbetet för att minska orättvisor kopplade till mens.

 

För mer information, kontakta:

Sara Hjelm, Communications Manager, ActionAid Sverige. Mobil: 072-080 10 36.

E-post: sara.hjelm@actionaid.org

____________________________________________________________________________________________________________________________________

ActionAid är en global kvinnorättsorganisation som arbetar för en rättvis, jämlik och hållbar värld. Vi vill att flickor ska kunna växa upp till självständiga kvinnor med makt att forma både sina egna liv och samhället. Därför har vi ett feministiskt perspektiv på allt vi gör, oavsett om det handlar om en katastrofinsats, demokratifrågor eller kvinnors rätt till sin egen kropp. Alla våra insatser genomförs tillsammans med människorna, framför allt kvinnorna, som lever i de områden där vi är verksamma. ActionAid grundades 1972 och finns i 46 länder. I Sverige har vi funnits sedan 2006. Läs mer på www.actionaid.se.

Ladda ned som PDF