Varukorg
Din varukorg
Här var det tomt!

Kika in våra gåvor i gåvoshoppen och välj mellan ett skolår för en flicka eller en get till en hel familj. Din gåva gör skillnad!

Samtal om kvinnlig könsstympning – ny handbok från ActionAid

ActionAids arbete mot kvinnlig könsstympning startade 2016 och riktar sig både till kvinnor som blivit utsatta liksom till yrkesverksamma inom till exempel vård och socialtjänst. Arbetet bygger på att skapa trygghet, öppenhet och attitydförändringar, för att i förlängningen sätta stopp för den skadliga traditionen.

Som en del i arbetet mot yrkesverksamma har ActionAid Sverige tagit fram en handbok om vår forskningsbaserade samtalsmetod, Reflection Action, och hur den kan tillämpas i möten och samtal om kvinnlig könsstympning.

Vill du veta mer? 
Handboken finns nu tillgänglig för nedladdning i en engelsk version (en svensk version lanseras inom kort). 

Ladda ner handboken här: Let’s Talk About It: Female Genital Mutilation 


Om Reflection Action-metoden
Reflection Action är en samtalsmetod framtagen av ActionAid 1990, med syftet att förändra attityder och stärka personer som befinner sig i en utsatt situation. Metoden bygger på att deltagarna själva uppmuntras att dela med sig av känslor, erfarenheter och behov. Reflection Action har använts över hela världen inom många olika frågor, bland annat i frågor som rör könsstympning. Med stöd av en processledare använder deltagarna olika verktyg för att analysera sin situation, identifiera hur deras rättigheter kan ha inskränkts samt arbeta tillsammans för att påverka och förändra sin situation.