Bli månadsgivare
 • x Menu
 • Om Actionaid
 • Vårt arbete
 • Stöd oss
 • Månadsgivare
 • För företag
 • Gåvoshop
 • Kontakt
 • ActionAid återupptar verksamhet i Afghanistan

  I december fattade ActionAid det svåra beslutet att pausa stora delar av verksamheten i Afghanistan, efter regeringens beslut att inte längre låta kvinnor arbeta inom ideella organisationer.

  Vi har nu kunnat återuppta de flesta av våra livräddande insatser så som att säkerställa människors tillgång till livsmedel, ge värme inför vintern och tillhandahålla stöd till människor som försörjer sig på jordbruk.

  Vintern och kraftiga snöfall har skapat stora svårigheter för afghaner som inte ens har grundläggande tillgång till skydd, men det betyder också att det finns chanser till en bra skörd eftersom odlingar i Afghanistan är beroende av snönederbörd. Att ge stöd till dessa människor är därför en viktig del i arbetet.

  ActionAid har arbetat i Afghanistan i 20 år och finns i 13 av landets provinser. Tack vare våra starka och pålitliga relationer med lokala partners och samhällen har vårt arbete kunnat fortsätta sedan regeringsskiftet för 1,5 år sedan, vilket gjort det möjligt för oss att stödja de mest utsatta kvinnorna, barnen och samhällena som drabbats i dubbel bemärkelse.

  Nästan hälften av den afghanska befolkningen har inte tillräckligt med mat och upplever svår hunger. Förbudet för kvinnor att arbeta inom ideella organisationer som ActionAid hindrade oss från att nå ut till halva befolkningen, som redan lider svårt av hunger, vilket förvärrade situationen avsevärt.  

  Kvinnor är väsentliga för alla humanitära biståndsinsatser, i synnerhet i Afghanistan där interaktionen mellan män och kvinnor ofta är mycket begränsad och endast kvinnor kan interagera med kvinnor. Från ActionAids sida arbetar vi för att få igenom ytterligare undantag för att låta kvinnlig personal arbeta.

  Fokus på flickor och kvinnor
  Att stötta kvinnor att hävda sina rättigheter och stärka barns, främst flickors, rätt att gå i skolan, är en grundläggande del i vårt arbete. Överallt där det finns ett humanitärt behov kompletterar vi också det långsiktiga arbetet med livsnödvändiga insatser som mat, hygienartiklar, kläder för att hålla människor varma under vintern, såsom kläder och filtar, kontantbidrag och psykosocialt stöd.