Bli månadsgivare
 • x Menu
 • Om Actionaid
 • Vårt arbete
 • Stöd oss
 • Månadsgivare
 • För företag
 • Gåvoshop
 • Kontakt
 • Skakande uppgifter i senaste klimatrapporten från FNs klimatpanel

  På bilden: Amina, 70, från Kenya har förlorat 73 av 75 getter i spåren av den torka som nu breder ut sig i landet. Kvinnor som försörjer sig som småskaliga bönder hör till de grupper som drabbas allra hårdast av klimatförändringarna. 

   

  Klimatförändringarnas effekter påverkar både natur och mänsklighet men drabbar olika grupper olika hårt. Flickor och kvinnor som lever i fattigdom hör till de som drabbas allra hårdast, trots att de själva står för de minsta klimatavtrycken.

  I den senaste rapporten från IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) presenteras fakta som gör gällande att världen måste göra betydligt mer för att förhindra klimatförändringar. Annars väntar oåterkalleliga effekter som bland annat kan drabba en miljard människor som lever i kustnära områden där allt kraftigare stormar och stigande havsnivåer kan bli verklighet.

  ActionAid har länge arbetat för att driva igenom ett globalt finansieringssystem som stöttar klimatutsatta länder i deras återuppbyggnad efter klimatrelaterade naturkatastrofer. Resultatet som presenteras i den senaste rapporten från IPCC gör det kravet mer angeläget än någonsin.

  Teresa Anderson, chef för ActionAids globala klimatarbete, säger:

  ”Den här rapporten presenterar upprörande uppgifter över det enorma lidande som klimatförändringarna innebär för miljarder människor, nu och för de kommande decennierna. (…) Ett globalt system som ger stöd till klimatutsatta länder att ha möjlighet att återuppbyggas i efterdyningarna av klimatkatastrofer borde ha funnits på plats för länge sedan. Vid nästa klimattoppmöte, COP27 i Egypten, måste världens ledare komma överens om en finansieringsmöjlighet för att hantera de förluster och skador som uppstår.”

  Klimatkrisen underblåser just nu en allvarlig torka på Afrikas horn, med upp till 13 miljoner människor i Etiopien, Kenya och Somalia som står inför svår hunger. Med miljontals människor som fortfarande återhämtar sig från den förödande torkan som drabbade regionen 2017, behövs en storskalig insats för att avvärja en katastrofal mat- och hungerkris.

  Susan Otieno, verkställande direktör för ActionAid Kenya, säger:

  ”Informatiojnen i IPCC-rapporten låter som en mardröm, men de är verklighet för familjer över hela Kenya (…). Mer än 1,4 miljoner djur har dött på grund av den nuvarande torkan. (…) Dessa samhällen, särskilt kvinnor och flickor, står i frontlinjen och drabbas allra hårdast av en kris som de gjort minst för att orsaka. De har lösningarna för att bygga motståndskraftiga jordbrukstekniker som samspelar med naturen. Men för att skala upp sin förmåga att anpassa sig och reagera på klimatkatastrofer behöver länder som Kenya omgående stöd från de rikaste nationerna som är mest ansvariga för den globala uppvärmningen.”

  Läs hela rapporten här.