Bli månadsgivare
 • x Menu
 • Om Actionaid
 • Vårt arbete
 • Stöd oss
 • Månadsgivare
 • För företag
 • Gåvoshop
 • Kontakt
 • Frågor och svar om klimattoppmötet, COP27

  Skador och förluster brännande fråga vid COP27

  Klimattoppmötet i egyptiska Sherm e-Sheikh är inne på slutspurten men fortfarande återstår många olösta och viktiga frågor. Undrar du vad klimattoppmötet faktiskt innebär och varför vi på ActionAid driver på för förändring särskilt i vissa frågor?

  Här listar vi några av de mest centrala frågorna om mötet och dess syfte.

  Vad är COP27?
  COP står för ”Conference of the Parties” och är ett samlingsbegrepp för konferenser som anordnas av FN. COP27 är det 27e klimatmötet i ordningen och sker denna gång i Sharm el-Sheikh i Egypten. Under mötet samlas representanter från världens länder i två veckor i november (7-18 nov) för att förhandla om hur det globala klimatarbetet ska genomföras. På plats finns även organisationer som ActionAid, klimatforskare och företag. Syftet är att diskutera och lyfta fram lösningar som kan bidra till klimatomställningen och de globala klimatmålen.

  Vilken är den mest brännande frågan?
  Det finns många frågor som är omdiskuterade när det gäller de globala klimatförhandlingarna. En av de mest brännande frågorna som vi på ActionAid arbetar med handlar om kompensation till de människor som drabbas allra värst av klimatkrisens ”skador och förluster” – på engelska kallat Loss and Damage. Här finns en stark uppmaning från samtliga utvecklingsländer i världen att rika utsläppsländer börjar betala tillbaka för de skador som uppstår på grund av deras utsläpp. Tyvärr är inte alla länder, däribland Sverige, redo att gå med på detta.

  Vad innebär ”skador och förluster”?
  Begreppet ”skador och förluster” är ett samlingsbegrepp för de allvarliga och långtgående konsekvenser som klimatförändringarna medför. Dessa skador kostar pengar att reparera men idag finns inga medel specifikt dedikerat till den här typen av ändamål. Det kan till exempel handla om kostnader för att bygga upp infrastruktur, ekonomiskt stöd till människor som förlorat sin inkomst och skydd till kvinnor som utsätts för ökat våld. När dessa enorma behov faller mellan stolarna blir konsekvensen att människor som redan lever i fattigdom faller ännu djupare ner i en negativ spiral som tids nog blir omöjlig att ta sig ur.

  Hur är den globala klimatfinansieringen uppbyggd idag?
  De globala finansieringsmekanismer som idag finns på plats inom FN-systemet omfattas av två olika fonder; The Green Climate Fund (Gröna klimatfonden) och Adaptation fund (Klimatanpassning). Därtill kanaliseras medel för att hantera akuta humanitära behov som uppstår vid till exempel en naturkatastrof. I det existerande systemet finns med andra ord inga särskilda medel avsedda för att hantera de långtgående skadorna och förlusterna av klimatförändringarnas effekter.

  Varför är frågan om skador och förluster så viktig för ActionAid?
  Klimatkrisen fördjupas för varje år som går. Naturkatastrofer och extremväder i form av torka, cykloner och översvämningar blir allt vanligare och skadorna blir allra värst för de människor som redan lever i fattigdom och utsatthet – särskilt flickor och kvinnor vars rättigheter inskränks på flera plan. Trots att de står för de allra minsta klimatavtrycken. Detta är klimatorättvisa i dubbel bemärkelse och det tycker vi att världens länder ska hantera gemensamt. För oss är det en självklarhet att rika utsläppsländer som Sverige, USA och övriga EU-länder ska betala de länder som drabbas – i synnerhet eftersom våra utsläpp är orsaken till deras lidande. På COP27 har vi tydligt drivit frågan om en ny så kallas finansieringsfacilitet för just skador och förluster.

  Från ActionAids sida hoppas vi innerligt att de som så länge betalat det högsta priset för klimatkrisens allvarliga konsekvenser äntligen ska bli kompenserade på ett rättvist sätt. Det gäller inte minst flickor och kvinnor som lever i länder med utbredd fattigdom.

  Innan det blir verklighet kommer vi fortsätta att höja våra röster för att klimatkrisen hanteras på ett ansvarsfullt, långsiktigt och hållbart sätt.