Bli månadsgivare
 • x Menu
 • Om Actionaid
 • Vårt arbete
 • Stöd oss
 • Månadsgivare
 • För företag
 • Gåvoshop
 • Kontakt
 • Allvarliga översvämningar i Bangladesh

  Allvarliga översvämningar i nordöstra Bangladesh

  Kraftiga regn har orsakat allvarliga översvämningar i nordöstra Bangladesh och flera rapporter indikerar att över fyra miljoner människor är fast i de drabbade områdena. Tillgången till mat och vatten är mycket begränsad och mer än 63 000 människor har redan rapporterats vara på flykt från sina hem.

  ”Situationen är helt förödande och mycket värre än vi först trodde. Det är andra gången på en månad som delar av Bangladesh har ödelagts av översvämningar och människors liv har satts på spel. Vi gör vad vi kan för att stödja de som drabbas just nu, men det är absolut nödvändigt att regeringar runt om i världen inser att det är människorna i de fattigaste samhällena som drabbas hårdast av en klimatkris som de själva inte orsakat. Regeringar i det globala nord måste ta ansvar för den förlust och skada som de orsakar på andra sidan jorden.”, säger Farah Kabir, landschef för ActionAid Bangladesh.

  Bangladesh är ett av de mest klimatpåverkade länderna i världen och löper ständig risk för svåra översvämningar. Framkomligheten till de nu drabbade områdena är begränsad, och humanitära biståndsinsatser måste främst ske via båt. El och mobilnät har i stort sett varit avstängda, och rena vattenkällor har skadats. De flesta hälsoinrättningar har också förstörts, vilket gör det extremt svårt för människor som har skadats att få den vård de behöver. Härbärgen blir överfulla och det finns inga separata utrymmen för män och kvinnor. Detta utsätter kvinnor och barn, som är mest utsatta i alla katastrofsammanhang, i riskzonen för könsrelaterat våld.

  Kvinnor hör till de värst utsatta grupperna. För att stärka deras rättigheter och möjlighet till inflytande arbetar ActionAid alltid efter en kvinnoledd strategi i samband med kriser. I Bangladesh arbetar just nu humanitära team, ledda av lokala kvinnor, med att tillhandahålla nödhjälp. De delar ut vattenreningstabletter, hygienartiklar, såsom tvål och bindor, samt andra förnödenheter till de drabbade. För att minimera risken för könsbaserat våld kommer ActionAid även att sätta upp säkra utrymmen för kvinnor och unga flickor.

  Vill du stötta arbetet med en gåva? Swisha till 9000 837 (märk gåvan Bangladesh) eller swisha genom att klicka här. Tack!