Varukorg
Din varukorg
Här var det tomt!

Kika in våra gåvor i gåvoshoppen och välj mellan ett skolår för en flicka eller en get till en hel familj. Din gåva gör skillnad!

ActionAid utsedda till Rådet för erfarenhetsutbyte

ActionAid utsedda till Rådet för erfarenhetsutbyte

För andra året i rad är ActionAid en av 10 organisationer som Socialstyrelsen utsett till Rådet för erfarenhetsutbyte.

Tillsammans med Nationell kvinnojour och stöd på teckenspråk kommer ActionAid att medverka inom området Motverka våld mot kvinnor.

Rådet för erfarenhetsutbyte har till uppgift att möjliggöra ett utbyte av erfarenheter och därigenom bistå Socialstyrelsen med information och insikter. Socialstyrelsen bistår de deltagande organisationerna med information om erfarenheter eller frågor som rör statsbidraget utifrån Socialstyrelsens perspektiv.

De aktuella områdena är:

– Alkohol och narkotika (2 representanter)

– Utsatta barn och deras familjer (2 representanter)

– Motverka våld mot kvinnor (2 representanter)

– Efterlevande (1 representant)

– Folkhälsa (1 representant)

– Idéburen vård och omsorg (1 representant)

Vi är glada för förtroendet och ser fram emot att delta i arbetet tillsammans med Socialstyrelsen och övriga organisationer.