Bli månadsgivare
 • x Menu
 • Om Actionaid
 • Vårt arbete
 • Stöd oss
 • Månadsgivare
 • För företag
 • Gåvoshop
 • Kontakt
 • För dig som är Girl supporter

  Läs om hur du gör skillnad för flickor och unga kvinnor som lever i fattigdom

  För flickor och unga kvinnor

  Utan en utbildning är möjligheten för en ung kvinna att ta sig ur fattigdom liten. Som Girl supporter bidrar du till att flickor och unga kvinnor kan forma sin egen framtid. Det är avgörande för att minska fattigdom och orättvisor i världen.

   

  Tack för att du gör skillnad!

  Hur du gör skillnad

  Som Girl supporter stöttar du aktiviteter och projekt för flickor och unga kvinnor som lever i fattigdom. Du stödjer insatser och aktiviteter som stoppar barnäktenskap, kvinnlig könsstympning och ökar andelen flickor i skolan. Som Girl supporter kommer du nära verksamheten genom kontinuerlig återkoppling med resultat.

  Som Girl supporter bidrar du t.ex. till att flickor får mensskydd så att de kan gå i skolan även när de har mens.

  Tre anledningar till varför du behövs:

  1. Varje minut gifts 20 flickor bort. De berövas sin barndom, frihet och självständighet.
  2. Varje dag könsstympas 10 000 flickor i världen och riskerar att få fysiska och psykiska men för resten av livet.
  3. Familjer som lever i fattigdom har oftast inte råd att skicka alla sina barn till skolan. Pojkars utbildning prioriteras då ofta framför flickors.

  Hur används pengarna?

  Som Girl supporter stödjer du aktiviteter och projekt för flickor och unga kvinnor som lever i fattigdom. Du är med och bidrar till insatser och aktiviteter som stoppar barnäktenskap, kvinnlig könsstympning och ökar andelen flickor i skolan. Som Girl supporter kommer du nära verksamheten genom kontinuerlig återkoppling med resultat.

  Som Girl supporter bidrar du t.ex. till att flickor får mensskydd så att de kan gå i skolan även när de har mens.

  Under 2022 stöttar du framför allt verksamhet för flickor och unga kvinnor i Bangladesh, Senegal, Vietnam & Zimbabwe. Det är fyra länder där flickors och unga kvinnors rättigheter är eftersatta och behovet av stöd är stort.