Bli månadsgivare
 • x Menu
 • Om Actionaid
 • Vårt arbete
 • Stöd oss
 • Bli månadsgivare
 • För företag
 • Gåvoshop
 • Kontakt
 • 18 miljoner flickor utanför skolan på grund av skattemissbruk

  hero - rapport 18 miljoner flickor

  En ny rapport framtagen av bland andra ActionAid och Tax and Education (TaxEd), visar att 18 846 517 flickor i afrikanska länder går miste om sin grundskoleutbildning. Detta mot bakgrund av att några av de rikaste företagen och individerna utnyttjar kryphål i skattesystemet, vilket leder till att utbildningssektorn varje år går miste om 29 miljarder […]

  Har du blivit uppringd av oss?

  nyhet tm

  Om du nyligen sett ett missat samtal från oss, eller kanske till och med pratat med någon från vårt team, vill vi dela med oss av varför vi ringer. Dessa samtal har två huvudsakliga syften:  Att erbjuda möjligheten att öka ert månatliga stöd: Vi vet att många av er kontinuerligt söker efter sätt att göra […]

  Välkommen till ActionAid Sveriges årsmöte 2024

  Som medlem är du hjärtligt välkommen till årsmötet 2024, som hålls tisdagen 28 maj klockan 17.30-19.30 i våra lokaler på Alsnögatan 11 i Stockholm. Registreringen öppnar kl. 17:00 och då serverar vi även kaffe och smörgås och du får tillfälle att träffa personal och förtroendevalda från ActionAid Sverige. För de som inte kan ta sig till […]

  ”Med rätt kunskap vågar jag ställa frågor om könsstympning”

  I sitt yrke som sjuksköterska har Linnea Soldén Lindström mött många flickor och kvinnor som blivit utsatta för könsstympning. För henne har ökad kunskap i ämnet varit helt avgörande för att hon ska kunna bemöta och ställa frågor om könsstympning till patienter som kan vara berörda.  ”Jag minns att jag i början tyckte det var […]

  ActionAid välkomnar internationella domstolens besked till Israel

  Gaza Nyhet hemsidan

  I december anmälde Sydafrika Israel till FN:s internationella domstol (ICJ) för utredning om pågående folkmord i Gaza. ActionAid välkomnar nu domstolens besked som ålägger Israel att vidta kraftfulla åtgärder för att förhindra fortsatt dödande av civila i Gaza.

  Kvinnor i Gaza tvingas använda tältrester som mensskydd 

  hero hygienkit acitonaid

  Akut brist på mensskydd och katastrofala humanitära förhållanden tvingar flickor och kvinnor i Gaza att använda osäkra mensskydd som medför stora hälsorisker.   ActionAid erfar att kvinnor som flytt till Rafah, i södra Gaza, är så desperata att de klipper ut små bitar av de tält som annars skyddar dem mot kyla och regn, för att […]

  200 palestinier döda efter 24 första timmarna av 2024

  Det nya året har inletts med fortsatta bombningar och traumatiska upplevelser för invånarna i Gaza. Under de första 24 timmarna av 2024 har över 200 palestinier dödats, vilket tyder på att detta år kan bli lika dödligt som det föregående.  Enligt Palestinian Central Bureau of Statistics var 2023 det dödligaste året för palestinier sedan 1948. […]

  Öppet brev till utrikesminister, Tobias Billström

  Tillsammans med 10 andra organisationer som arbetar för mänskliga rättigheter har ActionAid skrivit ett brev till Utrikesminister Tobias Billström. I brevet betonar vi det akuta behovet av ett omedelbart och varaktigt eldupphör i Gaza och betydelsen av att Sverige – som historiskt varit en stark röst för fred, demokrati och mänskliga rättigheter – står upp […]

  ActionAid på COP28 för ökad klimaträttvisa 

  COP27_ActionAid

  Klimatförändringarna påverkar olika människor och länder olika hårt. Därför är klimatfrågan också en fråga om rättvisa. När klimattoppmötet, COP28, nu inleds i Dubai finns ActionAid självklart på plats för att följa förhandlingarna och påverka världens ledare att fatta beslut som vilar på rättvisa och solidaritet.   Människor i låg- och medelinkomstländer – framför allt många flickor och […]

  re:Action 2023 Nr. 2

  reaction_2023_nr2_omslag

  re:Action 2023 Nr. 2 Höstens nummer av re:action 2023 finns nu att läsa. Numret handlar om de katastrofer som inträffat under året och hur ActionAid har kunnat stötta flickor och kvinnor i dem. Från naturkatastrofer som orkaner och översvämningar, till politiska konflikter och krig som skapat stort lidande och oro. Du kan även läsa om […]