Bli månadsgivare
 • x Menu
 • Om Actionaid
 • Vårt arbete
 • Stöd oss
 • Månadsgivare
 • För företag
 • Gåvoshop
 • Kontakt
 • Trygghetsåtgärder för flickor i Chanpara

  Trygghetsåtgärder för flickor i Chanpara, Bangladesh

  Chanpara, beläget i utkanten av Dhaka, huvudstaden i Bangladesh, präglas av utbredd fattigdom där flickor och unga kvinnor drabbas särskilt hårt. Barnäktenskap och våld i hemmet är vanliga problem, och bristen på säkra platser utomhus begränsar starkt flickornas frihet.

  52 000 gravida kvinnor på flykt i Gaza 

  52 000 gravida kvinnor på flykt i Gaza

  Internationella flyktingdagen 20 juni. Fatima är gravid i nionde månaden. Hon har tvingats fly flera gånger under de senaste nio månaderna på grund av kriget i Gaza. Fatima berättar om de svårigheter hon har mött för att få tillgång till den vård hon behöver för att föda.

  Kvinnor leder återuppbyggnaden i Marocko

  Kvinnor leder återuppbyggnaden i Marocko

  I september drabbades Marocko av en allvarlig jordbävning där 3000 människor miste livet och 59 000 familjer fick sina hem förstörda. ActionAid kunde snabbt förse drabbade med förnödenheter och stöd. Nu fokuserar insatsen på återuppbyggnad, och det är kvinnor som leder arbetet.

  Upptrappat våld och akut hunger i Haiti 

  Det pågående gängvåldet i Haiti har en förödande effekt på landets flickor och kvinnor. Krisen har präglats av kidnappningar, mord, sexuellt- och könsbaserat våld, samt alarmerande nivåer av matosäkerhet och undernäring.

  Fem boktips av och om modiga kvinnor som förändrar världen

  Fem inspirerande böcker av och om modiga kvinnor som förändrar världen

  I samband med internationella kvinnodagen detta år, vill vi uppmärksamma fem författare och böcker som inte bara berättar historier om modiga kvinnor utan också inspirerar oss att verka för förändring. Dessa böcker kastar ljus på kvinnors erfarenheter från olika hörn av världen, deras strider mot orättvisor och deras outtröttliga strävan efter rättvisa och jämlikhet.

  18 miljoner flickor utanför skolan på grund av skattemissbruk

  hero - rapport 18 miljoner flickor

  En ny rapport framtagen av bland andra ActionAid och Tax and Education (TaxEd), visar att 18 846 517 flickor i afrikanska länder går miste om sin grundskoleutbildning. Detta mot bakgrund av att några av de rikaste företagen och individerna utnyttjar kryphål i skattesystemet, vilket leder till att utbildningssektorn varje år går miste om 29 miljarder […]

  Har du blivit uppringd av oss?

  nyhet tm

  Om du nyligen sett ett missat samtal från oss, eller kanske till och med pratat med någon från vårt team, vill vi dela med oss av varför vi ringer. Dessa samtal har två huvudsakliga syften:  Att erbjuda möjligheten att öka ert månatliga stöd: Vi vet att många av er kontinuerligt söker efter sätt att göra […]

  Välkommen till ActionAid Sveriges årsmöte 2024

  Som medlem är du hjärtligt välkommen till årsmötet 2024, som hålls tisdagen 28 maj klockan 17.30-19.30 i våra lokaler på Alsnögatan 11 i Stockholm. Registreringen öppnar kl. 17:00 och då serverar vi även kaffe och smörgås och du får tillfälle att träffa personal och förtroendevalda från ActionAid Sverige. För de som inte kan ta sig till […]

  ”Med rätt kunskap vågar jag ställa frågor om könsstympning”

  I sitt yrke som sjuksköterska har Linnea Soldén Lindström mött många flickor och kvinnor som blivit utsatta för könsstympning. För henne har ökad kunskap i ämnet varit helt avgörande för att hon ska kunna bemöta och ställa frågor om könsstympning till patienter som kan vara berörda.  ”Jag minns att jag i början tyckte det var […]